Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad kvapų kontrolės taisyklės nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau - Taisyklės).

Taisyklėse yra nustatyta kvapo koncentracijos ribinė vertė, kuri taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu, ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui.

Didžiausia Lietuvoje leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3 ) ir taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti. Tręšiami laukai nėra priskiriami stacionariems taršos šaltiniams. Nuo 2024 m. sausio 1 d. kvapo ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos turės neviršyti 5 OUE/m3.

Gyvenamojoje teritorijoje atsirandantys pašaliniai kvapai sukelia gyventojų nepasitenkinimą gyvenimo kokybe, sveikatos sutrikimus, žmonės jaučia nuolatinį diskomfortą. Dažniausiai nemaloniais kvapais skundžiasi žmonės gyvenantys šalia gyvulininkystės ar paukštininkystės kompleksų, mėsos ar žuvies perdirbimo įmonių, naftos produktų saugojimo ar perkrovimo terminalų, naftos perdirbimo gamyklų, plastmasės, trąšų gamybos, sąvartynų, nuotekų valyklų, dumblo apdorojimo įrenginių ar atliekų tvarkymo įmonių veiklos.

Kvapai gali susidaryti fizikinių, cheminių, biologinių ar mikrobiologinių procesų metu, dėl ūkinėje veikloje nekokybiškų, netinkamų ar nepakankamai pažangių technologijų taikymo, išmetamo oro valymo įrenginių nebuvimo ar jų nenaudojimo, aplinkosauginių reikalavimų, taisyklių pažeidimų ar nustatytų sąlygų nesilaikymo ir kt.

Ūkinės veiklos objektų skleidžiami kvapai gali būti sumažinti įvertinus ir tinkamai pasirinkus kvapų valdymo priemones (nustatyti kvapo susidarymo ir skleidimo šaltinius, įvertinti, kokios kvapo prevencijos, mažinimo ar šalinimo priemonės padėtų išvengti kvapų susidarymo ar juos pašalinti ar sumažinti).

 

NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: