Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius primena, kad sporto klubų paslaugų teikimui būtina turėti leidimą - higienos pasą. Šis dokumentas liudija, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Jonavos rajone išduoti 8 leidimai higienos pasai sporto klubų paslaugų teikimui. Patikrinti, ar ūkinei-komercinei veiklai yra išduotas leidimas-higienos pasas galima NVSC tinklapyje Leidimų-higienos pasų sąraše: https://nvsc.lrv.lt/lt/isduoti-leidimaihigienos-pasai.


Primename, kad sporto klubo paslaugas teikiantys asmenys, turi būti išklausę privalomus higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų kursus, o treniruotes vedantys asmenys turi turėti specialų kūno kultūros ir sporto išsilavinimą.

Sporto klubo lankytojas, prieš sudarant sutartį, turi būti tiksliai ir išsamiai informuojamas apie saugų įrangos naudojimą, apie galimą riziką sveikatai, supažindinamas su klubo vidaus taisyklėmis. Naudojami įrenginiai turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Nepaprastai svarbi kasdieninė patalpų ir įrangos priežiūra: patalpos turi būti švarios, paviršiai, su kuriais liečiasi lankytojų oda, dezinfekuojama autorizuotomis biocidinėmis, naikinančiomis tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius priemonėmis. Duše, prausykloje, tualete esantys įrenginiai valomi ir dezinfekuojami kasdien. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai.

Visas būtinas sąlygas sporto klubams numato Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto klubų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: