Vasara – atostogų metas, o atsivėrusios galimybės keliauti daugelį vilioja atostogas planuoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Vaiko teisių gynėjams vasarą dažnai tenka konsultuoti skyrium gyvenančius tėvus, kurie klausia patarimo, kaip keliauti su vaiku į užsienį, kad nekiltų konfliktų su vaiko tėvu ar motina.

„Dažniausiai skyrium gyvenantiems tėvams kyla klausimas – ar vaikas gali be vieno iš tėvų žinios, sutikimo išvykti į užsienio valstybę?“, – sako Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teisininkė Rūta Repčenkienė.

 

Atostogoms su vaiku užsienyje skyrium gyvenančio tėvo leidimo nereikia

„Konfliktų dėl atostogų su vaiku užsienyje skyrium gyvenantiems tėvams neturėtų kilti. Mūsų šalyje galiojantys teisės aktai neįpareigoja turėti atskirai gyvenančio tėvo ar motinos sutikimo dėl laikino vaiko išvykimo į užsienio valstybę. Tad atostogų su vaiku susiruošęs tėtis ar mama poilsiauti į svečią šalį gali vykti be jokių apribojimų“, – sako Tarnybos teisininkė.

Išimtis, jei išsiskirdamos poros dokumentuose apibrėžia, kad vaiko išvykimas į užsienio valstybę galimas tik su kito tėvo sutikimu.

„Teismo patvirtintuose dokumentuose trumpalaikio vaiko išvykimo į užsienį sąlygas apibrėžę tėvai dažniausiai nusimato terminus prieš kiek laiko iki numatomų atostogų reikia informuoti skyrium gyvenantį tėvą, nusimato kitą, pateikti privalomą informaciją, pvz., kur apsistos, kiek tęsis atostogos ir panašiai. Tokią tvarką nusimačiusiems tėvams, įprastai, klausimų dėl atostogų su vaiku užsienyje nekyla“, – teigia R. Repčenkienė.

Teisininkė pabrėžia, kad skyrium gyvenančio vieno iš tėvų sutikimas nereikalingas, tik kai iš šalies išvykstama laikinai, t. y. ne nuolatinai gyventi.

 

Svečioje šalyje atostogauti su vaiku turi teisę ir skyrium gyvenantis tėvas

Skyriumi gyvenantiems tėvams svarbu suprasti, kad vaikui jie abu vienodai svarbūs ir reikalingi. Todėl diskutuodami apie atostogas ir galimybę jas leisti su vaiku, tėvai pirmiausia turėtų žiūrėti vaiko interesų ir norų.

„Teise su vaiku judėti laisvai abu tėvai turėtų naudotis netrukdomai, t. y. be atskiro kito iš tėvų sutikimo. Kitaip tariant, jeigu numatyta, kad skyrium gyvenantis tėvas ar motina turi teisę į 14 dienų trukmės atostogas su vaiku, šios teisės neturėtų riboti teritorija“, – apie skyrium gyvenančių tėvų atostogų su vaiku užsienyje tvarką kalba teisininkė R. Repčenkienė ir dar kartą primena, kad šios nuostatos galioja tik tuo atveju, jeigu kitaip nenumatyta teismo nustatytoje bendravimo su vaiku tvarkoje.

Beje, jeigu skyrium gyvenantis vienas iš tėvų, į užsienį su vaiku nori išvykti kitu metu, nei numatyta bendravimo su vaiku tvarkoje, jis turėtų gauti antrojo iš tėvų, su kuriuo yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, sutikimą.

 

Svarbiausi – vaiko interesai

„Jeigu norite, kad vaikas būtų laimingas, atsižvelkite į jo norą turėti abu tėvus, su abiem praleisti bent dalį atostogų. Suaugusieji turėtų suprasti, kad jų nesutarimai neturi žaloti vaiko ar atimti iš jo galimybės bendrauti, keliauti, pažinti“, – sako vaiko teises ginanti teisininkė R. Repčenkienė.

Anot pašnekovės, geriausia situacija vaikui, kai abu tėvai įsiklauso į jo nuomonę, bendrauja tarpusavyje ir dalinasi informacija. Natūralu, kad kartu atostogauti nevykstančiam tėčiui ar mamai kyla klausimų, atsiranda nerimas dėl vaiko išvykimo.

„Vaiko teisių gynėjai visuomet pabrėžia tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, auginant ir auklėjant vaiką. Nieko nėra geriau, kai išvykdami atostogų tėvai vienas kitą apie tai informuoja, aptaria atostogų trukmę, kryptį, sąlygas, galimybę palaikyti ryšį su kitu iš tėvų. Išleidžiant vaiką atostogų, svarbu pasidalinti informacija apie vaiko sveikatą, tuo metu vartojamus vaistus, alergijas ir panašiai“, – tėvų geranoriškumo vienas kitam svarbą pabrėžia teisininkė. 

Tėvams priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, svarbiausia geriausi paties vaiko interesai, o tėvai tarpusavyje turėtų bendradarbiauti ir susitarti, kad būtų užtikrinta vaiko teisė turėti visavertes bei įsimintinas atostogas.

„Vaikas turi teisę į poilsį ir turiningą laisvalaikį – tėvai tai turi suprasti ir geriausius vaiko interesus laikyti aukščiau konfliktų ar barnių, tuomet vasara visiems dovanos įsimintinų akimirkų“, – įsitikinusi R. Repčenkienė.

 

Aktualu planuojant atostogas

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: