Gamintojai ir importuotojai į vidaus rinką kasmet pateikia įvairių rūšių pakuočių ir gaminių, kuriems tvarkyti Lietuvoje, kaip primena Aplinkos apsaugos departamentas, galioja gamintojo atsakomybės principas. Ką reikia žinoti apie šį principą ir ką svarbu atsiminti gamintojams bei importuotojams?

„Pagal šį principą kiekvienas gamintojas ir importuotojas yra atsakingas už visą pakuotės ar gaminio poveikį aplinkai per visą būvio ciklą. Pradedant nuo pakuotės ar gaminio projektavimo, medžiagos pasirinkimo iki atsakomybės už tokios pakuotės ar gaminio saugų sutvarkymą. Taip gamintojams ir importuotojams priskiriama finansinė ar fizinė atsakomybė už produkcijos galimą poveikį aplinkai po pardavimo“, – teigia Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėja Jurgita Malskaitienė.

Kaip teigia aplinkosaugininkė, šis gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant pakuočių, padangų, akumuliatorių, baterijų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos atliekas.

„Kiekvienam gamintojui ir importuotojui teisės aktais nustatytos pareigos, kurias jie privalo vykdyti. Gamintojai ir importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, taip pat šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka, apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas.

Be viso to, jie privalo tvarkyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas, o pakuočių atveju – teikti mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas. Vykdyti Vyriausybės nustatytas atliekų tvarkymo užduotis“, – apie atsakomybės kalbėjo J.Malskaitienė

Pabrėžtina, kad gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas gali vykdyti pasirinktinai – individualiai arba kolektyviai.

„Jeigu pasirenkamas individualus pareigų vykdymo būdas, tuomet gamintojai ir importuotojai patys organizuoja rinkai patiektų gaminių tvarkymą (pakuočių atveju individualus atsakomybės būdas galimas tik tvarkant savo reikmėms sunaudojamas pakuotes). Jei pasirenkamas kolektyvus modelis, tuomet gali būti steigiamos gamintojų ir importuotojų organizacijos arba galima tapti tokios organizacijos dalyviu, organizacijai pavedant vykdyti nustatytas pareigas“, – sako aplinkosaugininkė.

Specialistė, taip pat atkreipia dėmesį, kad gamintojai ir importuotojai pareigas vykdantys kolektyviai kai kurias nustatytas pareigas turi vykdyti ir patys.

„Atliekant gamintojų ir importuotojų veiklos patikrinimus, pastebime, kad dažnai gamintojai ir importuotojai, nustatytas pareigas vykdantys kolektyviai ir priklausantys gamintojų ir importuotojai organizacijai, mano, kad organizacija už juos vykdo visas jiems nustatytas pareigas. Norisi atkreipti dėmesį, kad nors pareigos vykdomos kolektyviai, gamintojui ir importuotojui išlieka pareiga registruotis sąvade ir vykdyti vidaus rinkai teikiamų gaminių ir pakuočių apskaitą. Taip pat gamintojai ir importuotojai privalo  teikti apskaitos ataskaitas, nes organizacijos už savo narius ar pavedimo davėjus šių pareigų nevykdo“, – pabrėžė J.Malskaitienė.

Taip pat primename, kad gamintojams ir importuotojams už netinkamą pareigų vykdymą gali grėsti įspėjimas arba bauda juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims iki 1 500 eurų.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: