Vieni iš svarbiausių molinio namo privalumų – ekologiškos medžiagos ir maža statybos kaina. Tačiau besiruošiantiems statytis tokį būstą  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria pirma išsiaiškinti, ar statinį bus galima įteisinti.

Statybos įstatyme įtvirtinta, kad statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų nustatytus esminius statinių reikalavimus:

mechaninį atsparumą ir pastovumą;
gaisrinę saugą;
higieną, sveikatą ir aplinką;
saugą ir galimybę patekti į statinį naudojimo metu;
apsaugą nuo triukšmo;
energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą;
tvarų gamtos išteklių naudojimą.
Teisės aktuose nenumatyta prievolė naudoti vienokios ar kitokios rūšies statybos medžiagas ir produktus, todėl naudoti molį statinio statyboje nėra draudžiama. Tačiau visiems atskirai stovintiems gyvenamiesiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas didesnis kaip 50 kvadratinių metrų, privaloma taikyti A++ energinės klasės reikalavimus.

A++ energinio naudingumo klasės pastatai – labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas, o didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.

 Taigi, energinė naudingumo klasė yra rodiklis, kuris gaunamas įvertinus ne tik pastato medžiagų rūšį, tačiau ir kokią pastate sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija. Statytojas kartu su projektuotoju, atsižvelgdami į teisės aktuose keliamus reikalavimus A++ energinės klasės pastatams, sprendžia, kokias medžiagas naudoti ir kokį atsinaujinantį energijos šaltinį panaudoti A++ energinio naudingumo klasės pastato projektavimui. Reikalavimus A++ energinės klasės pastatams galima rasti čia. 

Atkreipiame dėmesį, kad projektuotojas parinkdamas projektinius sprendinius privalo prisiimti atsakomybę, kad statinio projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Svarbu atsiminti, kad visiems gyvenamiesiems pastatams, nepriklausomai iš kokių medžiagų ar produktų jie būtų statomi, privaloma parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) iš savivaldybės administracijos. Statyba be galiojančio SLD, kai jis privalomas, draudžiama.

Taigi jei būtų suprojektuotas molinių konstrukcijų A++ energinio naudingumo klasės gyvenamasis pastatas, kuris atitiktų nustatytus esminius statinių reikalavimus bei kitus teisės aktuose nurodytus reikalavimus, ir tokiam statinio projektui būtų išduotas SLD (kai jis privalomas), atlikus statybos darbus pagal konkretų projektą, tokį pastatą būtų galima užbaigti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Statybos inspekcijos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: