Krašto apsaugos ministerija (KAM) kviečia nevyriausybines organizacijas (NVO) savo veikla prisidėti prie krašto apsaugos stiprinimo ir teikti paraiškas savo veiklos programų daliniam finansavimui gauti. Nustatytos dvi prioritetinės 2024 metų II pusmečio projektų temos: Pasirengimas visuotinei gynybai per Ukrainos laisvės kovotojų patirties perdavimą ir išmoktas pamokas kare Ukrainoje. Laisvės kovotojus Ukrainoje remiančios iniciatyvos; antroji – Pasirengimas visuotinei gynybai: žinios ir įgūdžiai bepiločių orlaivių (dronų) valdymo srityje.  Veiklos programoms šiomis temomis įgyvendinti yra skirta du šimtai tūkstančių eurų.

„Šių dienų iššūkių kontekste nevyriausybinių organizacijų kompetencijų įvairovė ir gebėjimai yra labai svarbus indėlis stiprinant mūsų visuomenės pasirengimą veikti kartu. Pasitikime jomis ir siekiame paremti jų veiklą valstybės saugumui aktualiose srityse“, – sako krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Krašto apsaugos ministerijai skirtais valstybės biudžeto asignavimais gali būti apmokama ne daugiau kaip 80 proc. finansinių projekto išlaidų. Visos programos turi būti įgyvendintos iki lapkričio 20 d.

Nevyriausybinių organizacijų paraiškos dėl projektų dalinio finansavimo priimamos iki 2024 m. birželio 28 dienos. Jas siųsti reiktų el. paštu adresu NVOprogramos@kam.lt. Paraiškas vertins komisija, geriausioms iš jų bus skirtas dalinis finansavimas.

2024 metų pirmajame pusmetyje jau yra skirtas dalinis finansavimas penkiasdešimčiai veiklos programų, iš viso 400 000 eurų, pagal metų pradžioje skelbtas prioritetines temas.

Daugiau informacijos apie nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimą Krašto apsaugos ministerijos biudžeto lėšomis: kam.lt/NVO veiklos programų finansavimas.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: