Nuo karo Ukrainoje pradžios į Lietuvą yra atvykę apie 50 000 Ukrainos piliečių. Dalis jų patys asmeniškai matė ir savo turimais įrenginiais yra fotografavę, filmavę Ukrainoje vykdomus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, taip pat yra ir nukentėjusių nuo šių nusikaltimų.

Tinkamai užfiksuoti šių žmonių liudijimai bei visa vaizdinė dokumentinė medžiaga, kurią vėliau ketinama perduoti Ukrainos prokuratūrai, yra itin reikšminga siekiant vėliau teisme įrodyti įvykdytus karo nusikaltimus, nusikaltėlių tapatybes ir kitas nusikaltimų aplinkybes.

Lietuvos generalinė prokuratūra, šių metų kovo 1 d. pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Ukrainoje vykdomos agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, yra sudariusi 40 prokurorų, policijos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų grupę. Viena iš šios grupės užduočių – susisiekti su atvykusiais iš Ukrainos žmonėmis ir paraginti juos liudyti ikiteisminiame tyrime.

Suprantant, kad atvykę į Lietuvą karo pabėgėliai pirmiausia sprendžia laikino būsto, vaikų bei vyresnių žmonių priežiūros, sveikatos bei įsidarbinimo klausimus, taip pat patiria didelių dvasinių išgyvenimų dėl prarastų ar Ukrainoje likusių artimųjų bei kitų sukrėtimų, Lietuvos teisėsauga siekia, kad liudijimas ikiteisminiame tyrime bei turimos dokumentinės medžiagos perdavimas jiems būtų kuo patogesnis ir paprastesnis.

Kiekvienas atvykęs Ukrainos pilietis registracijos metu yra informuojamas apie galimybę liudyti artimiausioje policijos įstaigoje bei kreipiantis telefonu +370 700 60 000, o Lietuvos policija yra sukūrusi specialią liudijimų bei dokumentinės medžiagos pateikimo platformą internete (https://report.epolicija.lt/). Šioje internetinėje svetainėje lietuvių, ukrainiečių, rusų bei anglų kalbomis yra pateikiami ir visiems suprantami aktualių teisinių sąvokų paaiškinimai bei karo nusikaltimų pavyzdžiai. Informuoti apie visas galimybes liudyti dėl patirtų karo nusikaltimų prašomi ir tie Lietuvos piliečiai, kurie atvykusiems iš Ukrainos suteikė laikiną būstą, globoja juos, palaiko asmeninius ryšius ar patys yra tapę įvykių Ukrainoje liudytojais.

Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai yra pavojingos veikos, pažeidžiančios visuotinai pripažintus karo įstatymus ir papročius arba humanitarinės teisės leistiną elgesį su civiliais, karo belaisviais ar kitais asmenimis, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, padarytos karo, ginkluoto konflikto ar okupacijos metu.

Nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų atvejai:

  • Civilių gyventojų žudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas, kankinimas, neteisėtas įkalinimas, pavergimas ar deportacija, seksualiniai nusikaltimai, žmonių persekiojimas dėl politinių, nacionalinių, etninių motyvų;
  • Kultūrinės reikšmės objektų (istorijos paminklai, švietimo, meno, mokslo, kultūros, religijos objektai) bombardavimas, apšaudymas arba kitoks užpuolimas, kitoks tokių objektų naikinimas ar grobstymas;
  • Karo belaisvių kankinimas ar nužudymas, vertimas karo belaisviams ar civiliams tarnauti priešo ginkluotose pajėgose.
  • Civilių, medicinos ar civilinės gynybos personalo, karo ar civilinės ligoninės, sužeistų asmenų ar ligonių vežančių transporto priemonių bombardavimas, apšaudymas arba kitoks užpuolimas.
  • Aiškiai iš mūšio pasitraukusių ir nesipriešinančių kombatantų ir kitų asmenų užpuolimas;
  • Gyvenamųjų vietovių, neginamų civilinių objektų, gyvenviečių ar miestų bombardavimas, apšaudymas arba kitoks užpuolimas.
  • Bombardavimas, apšaudymas arba kitoks užpuolimas prieš didelį pavojų aplinkai ir žmonėms keliantį objektą – atominę elektrinę, užtvanką, nuodingųjų medžiagų saugyklą ir pan., žinant, kad dėl jų gali atsirasti labai sunkių padarinių.
  • Uždraustų karo priemonių ar kariavimo būdų naudojimas.

Policijos departamento inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: