Kas yra NPD? 

 

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)  -  pajamų mokesčio lengvata, kurią pritaikius su darbo santykiais susijusioms pajamoms, atitinkanti NPD suma yra neapmokestinama pajamų mokesčiu. NPD dydis priklauso nuo gyventojo uždirbamų pajamų, didėjant pajamoms NPD mažėja, o pasiekus tam tikrą ribą, NPD netaikomas, atitinkamai yra sumokamas didesnis gyventojų pajamų mokestis (GPM).Taigi, jei gyventojas per metus gavo priedų ar kitų pajamų, dėl kurių jo bendra apmokestinamųjų pajamų suma padidėjo, deklaruojant pajamas jam gali atsirasti pareiga sumokėti papildomai GPM.  

 

Koks yra NPD? 

 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. maksimalus mėnesio NPD yra 625 eurai. Naujausią aktualią informaciją apie šiuo metu taikomą NPD ir jo apskaičiavimo formulę visada galima rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt. 

 

Kokioms pajamoms taikomas NPD? 

 

Mėnesio NPD yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, t. y. mėnesio NPD priklauso nuo tokių pajamų sumos. 

Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos ir nuo jų apskaičiuojamas metinis NPD. Tokiu būdu, jei gyventojas gavo kitų nei su darbo santykiais susijusių pajamų, jo metinės pajamos bus didesnės nei su darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių metų eigoje buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją, turės grąžinti dalį GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies. 

Kokios pajamos yra laikomos susijusiomis su darbo santykiais? 

 

Mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama: 

  • darbo užmokestis, priedai, premijos (mėnesio, ketvirtinės, metinės); 
  • ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas; 
  • kompensacija už nepanaudotas atostogas; 
  • išmokos už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, už prastovos laiką; 
  • atlyginimas už atostogas; 
  • teisės aktų nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai; 
  • nekonkuravimo kompensacijos, mokamos gyventojui, su kuriuo yra sudaryta darbo sutartis; 
  • kiti papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokami darbuotojui už jo atliktą darbą. 

Taip pat mėnesio darbo užmokesčio sumai, lemiančiai darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama pajamų, gautų natūra, vertė. 

 

NPD taikyti kas mėnesį ar kartą per metus? 

Taikant NPD visuomet verta atsižvelgti į konkretų atvejį nes griežtų jo taikymo taisyklių nėra: 

  • Jei gyventojas dirba vienoje darbovietėje ir neplanuoja gauti daugiau pajamų, kurios turės įtaką metinio NPD skaičiavimui, tuomet NPD pravartu taikyti kiekvieną mėnesį; 
  • Jeigu gyventojo mėnesinės pajamos nestabilios, pravartu taikyti metinį NPD.  

Dėl kokių, dažniausiai pasitaikančių, priežasčių deklaracijoje atsiranda mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma? 

Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma dažniausiai susidaro dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) perskaičiavimo. NPD metų eigoje taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, o metams pasibaigus jis perskaičiuojamas, jeigu buvo gauta kitų, 15% tarifu apmokestinamų pajamų (pvz., ligos pašalpa iš SODROS, pajamos iš kitos darbovietės, nuomos pajamos ir pan.), ar kas mėnesį buvo gaunamos nereguliarios pajamos. Kokio dydžio NPD buvo faktiškai pritaikytas, galite pasitikrinti trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje. 

Prieš teikdamas prašymą taikyti NPD, gyventojas turėtų pagalvoti apie tai, ar metų eigoje neplanuoja gauti kitų pajamų – pvz., būsto nuomos, individualios veiklos pajamų, kitokių pajamų, ar nedirba papildomo darbo ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu gyventojas prašymo darbdaviui taikyti NPD nepateiks, jis galės GPM dėl nepritaikyto NPD susigrąžinti, pateikdamas metinę pajamų deklaraciją. 

VMI info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: