Kauno apylinkės teismo pirmininko Arūno Purvainio iniciatyva penktadienį buvo surengtas tarpinstitucinis koordinacinis pasitarimas dėl darbo organizavimo tvarkos, įgyvendinant nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojančius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimą dėl galimybės apskųsti sprendimą dėl laikino sulaikymo. Pasitarime taip pat aptartas elektroniniu būdu tvarkomų baudžiamųjų bylų perdavimas teismui. 

Pasitarime taip pat dalyvavo Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Vaida Motiejūnienė, Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Arūnas Bundonis ir vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Aušra Rimkevičiūtė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Darius Pliavga, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių  rajonų policijos komisariatų viršininkai – Alvydas Vaina, Šarūnas Martinkėnas ir Jurgis Ostromeckas, Kauno apylinkės teismo raštinės skyriaus vedėja Asta Ablingytė – Bliujienė, teisėjo vyresnioji padėjėja Rimantė Greblikaitė.  

Susitikimo metu buvo aptartas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso  kodekso 140 straipsnio pakeitimas, numatysiantis skundų dėl laikino sulaikymo pateikimo ikiteisminio tyrimo teisėjui terminus ir nagrinėjimo tvarką bei diskutuota dėl organizacinių priemonių sklandžiam įstatymo pakeitimų įgyvendinimui praktikoje.

  • <...>Skundas paduodamas per ikiteisminio tyrimo pareigūną ar prokurorą, dėl kurio veiksmo ar sprendimo skundžiamasi. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras, susipažinęs su laikinai sulaikyto asmens skundu, nedelsdamas jį pateikia ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo tokį skundą išnagrinėti rašytinio proceso tvarka per dvidešimt valandų nuo skundo gavimo momento ir priimti dėl jo nutartį. <...> (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 11 dalis, įsigaliosianti nuo 2022 m. spalio 1 d.).

Siekiant tinkamai įgyvendinti įstatymo pakeitimą buvo aptartos sklandaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės dėl efektyvaus darbo organizavimo užtikrinant ikiteisminio tyrimo procese sulaikomų asmenų teises. Kadangi įstatymo pakeitimas numato, jog prokurorui pateikus teismui pareiškimą dėl sulaikytam asmeniui kardomosios priemonės suėmimo skyrimo, to paties sulaikyto asmens skundas dėl jo laikino sulaikymo turi būti nagrinėjamas kartu viename teismo posėdyje ir dėl to priimant vieną procesinį sprendimą, tokioje situacijoje sklandus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, lemia ne tik greitesnį minėtų klausimų išsprendimą teisme, bet ir sulaikyto asmens tinkamą teisių užtikrinimą. „Dėl šios priežasties ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo bei atskirų pareigūnų veiksmų koordinavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra būtinas ir turėtų būti stiprinamas“ – pabrėžė teismo pirmininkas A.Purvainis.

Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras D.Valkavičius pažymėjo, kad turėtų būti griežtinama laikino sulaikymo pagrindų kontrolė ir atkreipė į tai policijos ir apylinkės prokuratūros atstovų dėmesį.

Pasitarimo dalyviai aktyviai diskutavo ir priėmė sprendimus dėl reikalingų organizacinių priemonių sklandžiam įstatymo pakeitimo įgyvendinimui – buvo vieningai susitarta dėl būtinų veiksmų operatyviai perduodant informaciją iš vienos institucijos kitai, kad skundas būtų gautas ir išnagrinėtas teisme per įstatyme nustatytą terminą.

Koordinacinio pasitarimo metu buvo aptartas ir elektroniniu būdu tvarkomų baudžiamųjų bylų su prokuroro pareiškimais dėl teismo baudžiamųjų įsakymų priėmimo perdavimas teismui problematika – aptarti pasitaikę atvejai dėl  netinkamai suskaitmenintų dokumentų šios kategorijos bylose. Šią problemą galimai lėmė techniniai Integruotos baudžiamojo proceso sistemos trūkumai.

Pasitarimo metu buvo nutarta, jog kol minėta problema bus išspręsta, elektroniniu būdu tvarkomose bylose teismas kreipsis į bylą pateikusį prokurorą dėl šių bylų popierinės bylos versijos pateikimo.

Susitikimo metu aptariant ir kitus aktualius darbo organizavimo klausimus, jo dalyviai pasidalino savo įžvalgomis, pastebėjimais bei idėjomis.

Baigdamas pasitarimą, teismo pirmininkas Arūnas Purvainis padėkojo dalyviams už sklandų bendradarbiavimą organizuojant minėtų institucijų darbą.

Kauno apylinkės teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: