Nuostolius patiriančiam kiaulininkystės sektoriui numatyta skirti 6,1 mln. eurų valstybės pagalbos. 2 mln. eurų  turėtų atitekti ir paukštininkystės sektoriui. Tam šiandien pritarė Vyriausybė. Valstybės pagalbos schemas dėl abiejų sektorių dar turės patvirtinti Europos Komisija.

Maksimali suma vienam kiaulių augintojui negalėtų viršyti 700 tūkst. eurų. Už vieną paskerstą kiaulę būtų skiriama 35 eurų išmoka.

Kiaulininkystės sektoriui valstybės pagalba bus skirta iš skolintų lėšų už skerdimui parduotas kiaules nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.

2 mln. eurų – paukštininkystei

Didžiausia pagalbos suma vienam paukščių augintojui negalėtų viršyti 290 tūkst. eurų. Paramos dydis siektų 0,09 euro už kilogramą gyvo svorio (broilerio) arba 0,22 euro už parduotą skerdimui arba savo užaugintą ir paskerstą viščiuką broilerį.

Lietuvos paukštininkystės sektoriaus ūkio subjektų, auginančių viščiukus broilerius, nuostoliams, patirtiems dėl COVID-19 viruso protrūkio, iš dalies kompensuoti bus skiriami iš Vyriausybės rezervo.

Paukštininkystės sektoriui parama būtų suteikta taip pat už 4 mėnesius – nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Finansų ministerija pagal Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pateiktą lėšų srautų plano grafiką ir duomenis apie faktinį lėšų poreikį dalimis perves ŽŪM skiriamas lėšas patirtiems Lietuvos kiaulininkystės bei paukštininkystės sektoriaus subjektų nuostoliams iš dalies kompensuoti.


 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: