,,Mano anūkėlis lankė vaikų lopšelio-darželio "Lakštingalėlė"  prieš mokyklinę grupę. Kadangi mama viena augina vaiką ir vasaros metu neturėjo atostogų, vaikas visą vasarą ėjo į darželį.

Liepos mėn. jis buvo perkeltas į vaikų lopšelį darželį "Saulutę", (Lakštingalėlė atostogavo).Mama už liepos mėn. gavo lapelį už darželį, kur buvo paskaičiuotas pilnai maitinimas su pietumis.

"Saulutės" direktorė paaiškino, kad pagal įstatymą vasaros metu (ne mokslo metu) jie gali skaičiuoti už pietus, t. y.  pietų nekompensuoti .

Tada iškyla klausimas, kodėl papildomą mokestį 10 eurų už priešmokyklinį ugdymą skaičiuoja, nors ugdymas vasarą nevyksta?", - teiravosi į redakciją el. laišką atsiuntusi moteris.

Atsakymą į gautą užklausą pateikė Jonavos vaikų lopšelio - darželio direktorė Jelena Galvydytė.

,,Apgailestauju dėl susidariusios situacijos, suprantu jonavietės susirūpinimą. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki ugdymo proceso pabaigos. Ugdymo procesas, įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą, darželiuose nustatytas nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. Mokslo metai trunka nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d., vasaros laikotarpiu atostogaujant, tačiau darželiai sudaro galimybę ugdyti vaikus vasaros laikotarpiu jungtinėse grupėse.

Mėnesinis atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą (šiuo atveju 20,00 Eur) priešmokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems darželį, nustatytas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022-04-21 sprendimu Nr. 1TS-52 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šių lėšų 50 proc. skiriama įstaigos išlaikymo reikmėms (ugdymo priemonėms, prekėms ir turtui įsigyti, remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms), 50 proc. mokytojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms mokėti. Tokia apmokėjimo tvarka vadovaujasi visi Jonavos darželiai", - paaiškino J. Galvydytė.

Asociatyvi archyvo nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: