Pavasarį Aplinkos apsaugos departamentas primena želdinių priežiūros taisykles ir skatina žmones būti budrius nuosavame sklype, privačioje valdoje genint ir šalinant želdinius. Taip pat nepamirškite: prieš atliekant tokius darbus svarbu įsitikinti, ar želdiniai, medžiai ir krūmai nėra saugotini. 

„Prisiminkite svarbią taisyklę: norint kirsti saugotinus medžius ar genėti želdinius, kai pjaunama daugiau nei 30 proc. šakų, reikia turėti savivaldybės išduotą leidimą. Kai želdinys nesaugomas – leidimas nereikalingas“, –  teigia Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos vyr. specialistė Enrika Krištopaitytė.

Aplinkosaugininkė taip pat pažymi, kad, genint saugotinus medžius, labai svarbu nepažeisti saugotino želdinio gyvybinių funkcijų. Draudžiama taikyti genėjimo būdą, kai nupjaunamos storosios šakos, nuo kamieno paliekant išsikišusius kelmelius – stagarus ar nupjauti medžio stiebą bet kokiame aukštyje.

Norint sužinoti, ar jūsų privačioje žemėje augantis želdinys yra saugotinas ir ar jam reikalingas nustatyta tvarka išduotas leidimas, reikia vadovautis nutarimu Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems.

„Saugotiniems priskiriami medžiai, kurie pagal augimo vietą, rūšį ir metmenis atitinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus, taip pat dendrologiniu, ekologiniu bei estetiniu požiūriu vertingi kultūros paveldui bei kraštovaizdžiui, atitinkantieji aplinkos ministro nustatytus kriterijus ir savivaldybės institucijos sprendimu paskelbti saugotinais“, –  teigia E. Krištopaitytė.

Be to, šiuo metu galioja ir medžių genėjimo ribojimai: draudžiama medžius kirsti ir intensyviai genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui ir kt. Draudimas genėti netaikomas, jei genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Taip pat, svarbu žinoti, kad šis draudimas galioja tik vykdant viešųjų želdynų priežiūrą. Privatiems želdiniams šis draudimas negalioja, kitaip tariant, fiziniai asmenys, savo sklype turintys saugotinų želdinių, gavę savivaldybės išduotą leidimą, gali šalinti ar intensyviai genėti želdinius net ir šiuo laikotarpiu. Tačiau, norėtumėme paprašyti privačių sklypų gyventojus būti sąmoningais ir šiuo paukščių perėjimo laikotarpiu medžių genėjimo ir kirtimo darbų nevykdytų, nes paukščiai, rinkdamiesi perėjimo vietą, nežino, ar tai privatus želdynas, ar viešas.

Pagal Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 3 p. reikalavimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios Tvarkos numatytais atvejais prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: