Įprasminant Žeimių jubiliejų, siekiant pasidžiaugti pasiekimais ir atliktais darbais, skatinant puoselėti krašto paveldą, gyventojų pilietiškumą, birželio 9 d. įvyko konferencija „Žeimiams 660“.

Į Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro aktų salę rinkosi žeimiečiai, garbūs svečiai. Mokyklos direktorė Dijana Vazgienė pasveikino susirinkusius ir pristatė svečius. Konferencijos dalyvius šokiu ir eilėraščiu pasveikino mokiniai.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis, Jonavos rajono savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė, Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas kun. Rytis Gurkšnys.

Pirmąjį pranešimą apie Žeimius, jų istoriją ir dabartį skaitė Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius. Jis pasidžiaugė, kad Žeimiai labai išgražėjo, kad čia gera vieta gyventi.

Visus sužavėjo Visuomeninės organizacijos „Žeimių bendruomenė“ pirmininkės Indrės Sabaliauskaitės pristatytas naujai sukurtas filmas apie Žeimius ir žeimiečius.

Istorijos mokytoja Valentina Zujevaitė pranešime supažindino su mokykloje vykdomu projektu „Žeimiams 660“.

Ne kartą keitėsi mokyklos pavadinimas, mokinių skaičius, bet mokykla išlieka svarbiausia vietos bendruomenės organizacija. Apie tai savo pranešime kalbėjo Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė D. Vazgienė.

Apie Žeimių dvaro mioceną ir ilgalaikės revitalizacijos perspektyvą kalbėjo Domas Noreika, Žeimių dvaro savininkas, asociacijos „Aikas Žado Laboratory“ atstovas. Jo pranešimas apie naujausias technologijas, taikomas Žeimių dvaro restauracijoje labai sudomino konferencijos dalyvius.

Kazys Mackevičius iškėlė klausimą: ar tinkamai įamžinti Žeimių krašto žymūs bajorai? Vienareikšmiškai – taip. Tikėtina, jei Vaclovas Michnevičius, Abraomas Kulvietis, Konstantinas Bogdanas būtų gimę tuo pačiu laiku, jie tikriausia būtų nominuoti Jonavos garbės piliečiais. Pranešime „Bajorų titulas, Žeimių žymūs bajorai“ šias ir kitas sąsajas nagrinėjo K. Mackevičius, Žeimių mokyklos abiturientas, bajoras, kultūros veikėjas, Žeimių krašto geradaris.

10 klasės mokinys Enrikas Vasiliauskas pranešime „Žeimių parapijai 500 metų“ atskleidė Žeimių parapijos ir bažnyčios istoriją.

10 klasės mokinė Indrė Kšivickaitė komentavo mokinių parengtą vaizdo įrašą „Lietuvos valstybingumo simboliai Žeimiuose“, skirtą Lietuvos valstybės 100-mečiui.

Liudas Butkevičius žymi mūsų krašto asmenybė. Pažindami Žeimių mokykloje dirbusio mokytojo L. Butkevičiaus gyvenimą ir veiklą, mes galime mokytis mūsų šalies istorijos. Apie tai savo pranešime „Mane įkvepianti asmenybė. Liudas Butkevičius“ kalbėjo 7 klasės mokinė Gabija Mūsiejūtė.

Viliaus Kavaliausko pranešimas „Žeimiai – Nepriklausomybės ir rezistencijos kovų didvyrio Liudo Butkevičiaus gyvenime“. Jame autorius dalinosi mintimis iš savo knygos apie mokytoją ir pulkininką L. Butkevičių. V. Kavaliauskas, žurnalistas, istorijos tyrinėtojas, kolekcininkas, rašytojas, Vyčio paramos fondo pirmininko pavaduotojas taip pat trumpai pristatė Vyčio paramos fondo veiklą. „Neturiu Žeimiuose giminių, bet netikėtai aptikau, kad visus garsius amžininkus iš Žeimių pažįstu asmeniškai – ir bendramokslį poetą Marių Glinską, ir bibliotekininką, Lietuvos bajorų telkėją Kazimierą Mackevičių, ir puikų skulptorių Konstantiną Bogdaną. Po vakar

dienos pažįstu ir būrį vietinių patriotų, rašančių ir leidžiančių knygas apie Jonavos bei Žeimių žmones. Miestelis, saugantis istoriją, nebijo ateities“ – tokiomis mintimis jau po konferencijos savo Facebook paskyroje dalinosi V. Kavaliauskas.

Apie Žeimių miestelio istorijos integraciją pradinio ugdymo pamokose dalinosi Sigita Juknienė, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytoja. Ji pristatė savo sukurtas virtualias mokymo priemones.

Algimantas Kšivickas, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro Barupės skyriaus vedėjas, sporto organizatorius pranešime „Žeimius garsinantys sportininkai“ apžvelgė žymiausius žeimiečių sportininkų laimėjimus.

Pranešime „Žeimių miestelio istorinės mįslės“ kraštotyrininkas, Žeimių krašto geradaris Artūras Narkevičius pastebėjo, kad Žeimių istorijoje yra neatskleistų ir prieštaringų detalių, faktų ir jie atskleidžiami kruopščiai tyrinėjant archyvinę medžiagą.

Poezijos kalba prabilo poetas, žurnalistas, Žeimių mokyklos abiturientas Marius Glinskas. Jis dalijosi minčių fragmentais apie Žeimius poezijoje ar poeziją Žeimiuose, ko daugiau ir kas svarbiau, atkreipė dėmesį į vietovardžio „Žeimiai“ kirčiavimą.

Konferencijos pabaigoje demonstruotas prieš penkis dešimtmečius sukurtas ir LRT mediatekoje išlikęs filmas apie Žeimius „Abipus kelio“. Pagrindinė filmo herojė Salomėja Valatkevičienė, tuometė Žeimių tarybinio ūkio direktorė, dalyvavo konferencijoje ir pasidžiaugė atsinaujinusiais Žeimiais.

Refleksijos metu pasisakė ilgametis veterinarijos gydytojas, Žeimių geradaris Pranas Urmonas Dailidė.

Konferencijos metu veikė parodos: „Artūro Narkevičiaus drožiniai“, Žeimių mokyklos muziejuje sukaupti mokinių ir mokytojų darbai“ ir „Lietuvos bajorų herbai“

Konferenciją organizavo Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras, Žeimių seniūnija, VO „Žeimių bendruomenė“. Konferencijos pranešėjams įteiktos Žeimių seniūnijos atminimo dovanėlės.

 

 

Socialinių mokslų mokytojos Danguolė Svirskienė ir Valentina Zujevaitė

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: