EMPACT veiksmų savaitės (angl. Joint Action Days, JAD), surengtos 31 Europos šalyje, metu nustatytos 334 potencialios aukos ir 160 asmenų, įtariamų padarius nusikaltimus, pradėti 476 nusikaltimų tyrimai.

2024 m. balandžio 20-27 d. policijos, sienos apsaugos, darbo ir mokesčių institucijos visoje Europoje suvienijo jėgas siekiant nustatyti išnaudojimo darbe atvejus bei kovoti su jais. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ne Europos Sąjungos piliečių ir pabėgėlių išnaudojimo atvejams nustatyti.

Savaitę trukusios veiklos tikslas – valdžios institucijoms atkreipti dėmesį į labiausiai aktualias ar paplitusias darbo jėgos išnaudojimo formas savo šalyse. Šalys atliko tikrinimus įvairiuose sektoriuose, pvz., viešojo maitinimo, gastronomijos, maisto pristatymo, maisto ir mėsos perdirbimo, grožio paslaugų, logistikos ir platinimo, žemės ūkio, statybos ir kasybos bei kt.

Kaip ankstesnėse, taip ir šioje operacijoje buvo naudojamas daugiadisciplininis požiūris. Nacionalinių ir regioninių policijos, sienos apsaugos, mokesčių, darbo institucijų darbą koordinavo ir rėmė Europolas ir Europos darbo institucija. Toks glaudus įvairių institucijų ir teisėsaugos bendradarbiavimas labai prisidėjo prie veiksmų savaitės sėkmės kovai su išnaudojimu darbe.

Veiksmų savaitėje dalyvavo šios valstybės: Nyderlandai (veiksmų lyderiai), Italija, Prancūzija ir Rumunija (bendros lyderės), Airija, Albanija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Moldova, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Makedonija, Švedija, Šveicarija, Ukraina, Vengrija ir Vokietija.

Lietuvos policija taip pat prisidėjo prie Europos Sąjungos mastu organizuojamos JAD tarptautinės priemonės. Operacijoje Lietuvoje dalyvavo 324 policijos pareigūnai, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, policijos rėmėjai. Vykdant priemones buvo bendrauta daugiau kaip su 1 300 asmenų, patikrinti 682 asmens dokumentai, 37 transporto priemonės, 231 ūkio subjektas, lankytasi prekybos centruose, stebėtos autobusų, traukinių stotys, būstai, vietos, kur dirba arba gyvena socialiai pažeidžiami asmenys, ir kt. Pareigūnai bendravo tiek su trečiųjų šalių: Ukrainos, Uzbekistano, Baltarusijos, Tadžikistano, Kirgizijos, Kazachstano, Sakartvelo, Azerbaidžano, Indijos ir kt., tiek su Lietuvos Respublikos piliečiais. Kalbintų asmenų pilietybių įvairovė rodo, kad į Lietuvą atvyksta vis daugiau skirtingų trečiųjų šalių piliečių.

Policijos pareigūnai tikrino spaudoje, naujienų interneto svetainėse, skelbimų portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitur elektroninėje erdvėje esančius skelbimus, susijusius su darbo pasiūlymais. Priemonės metu pareigūnai lankėsi ir tikrino statybvietes, žemės ūkio veiklą vykdančias, maitinimo paslaugas teikiančias įmones, taip pat bendravo su taksi, pavėžėjimo paslaugas teikiančiais vairuotojais, degalinių, motelių, viešbučių, nakvynės paslaugas teikiančių įstaigų administratoriais ir darbuotojais, kalbino juose gyvenančius asmenis. Pareigūnai lankėsi prekybos centrų, autobusų, traukinių stočių prieigose, kitose vietovėse, kur dažniausiai būriuojasi išmaldos prašantys, elgetaujantys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos asmenys.

Pareigūnai, bendraudami su asmenimis, informavo juos apie dažniausiai pasitaikančias prekybos žmonėmis formas, išnaudojimo būdus, aiškino grėsmes, supažindino žmones su nukentėjusiųjų teisėmis ir galimybėmis gauti pagalbą. Susitikimų metu pareigūnai dalino informacines korteles (lankstinukus) apie prekybą žmonėmis ir teikiamą pagalbą, šia informacija bendruomenės pareigūnai dalinosi ir socialiniuose tinkluose.

Vykdant priemonę nustatyti 46 administraciniai nusižengimai dėl vertimosi prostitucija, atlygintinio naudojimosi prostitucijos paslaugomis, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimų, nelegalaus darbo, darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų, neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla ir kitų.

Lietuvos policijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: