Gegužės 12 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Vienas iš posėdžio klausimų, kurį planuojama svarstyti, apima Mykoliškių dvaro sodybos (u. k. 125, 46470, 46471, 46472), esančios Mykoliškių k., Kulvos sen., Jonavos r. sav. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto (toliau Aktas) projektą dėl apskaitos duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre.

Statusas: registrinis.

Akto parengimo tikslai/motyvai: pagal projektą „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumo gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“ (projekto Nr. 101.3-ESFA-V-918-01-0011) (toliau Projektas).

Aktu siūloma: nustatyti vertingąsias savybes (aukštį, tūrį, konstrukcijas, architektūrinį sprendimą), regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas pagal sklypą.

Akto projekto rengėjas: VšĮ "Kultūros paveldo akademija".

Su projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/pXy47EqewHQxPKC

Parengta pagal KPD inf.

Nuotr. Vilius Uselis

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: