Aplinkos ministerija parengė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei Taršos leidimų  taisyklių pakeitimus ir kviečia su jais susipažinti. Siūlomais pokyčiais siekiama mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, patikslinamos leidimų išdavimo ir pakeitimo nuostatos.

Be to, į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles įtrauktos nuorodos į atnaujintą Aplinkosauginių leidimų išdavimo sistemą ALIS.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų taisyklėse atsiranda skaičiuoklė, supaprastinanti poveikio aplinkai vertinimo tvarką kiaulininkystės ūkiams. Šiuo pakeitimu siekiama, kad keičiant kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį, tačiau nesikeičiant jų santykiniam dydžiui ir nedidėjant į aplinką išmetamų teršalų kiekiui, nereikėtų atlikti perteklinių leidimo keitimo procedūrų.

Kiaulininkystės ūkiai, atsižvelgdami į rinkos poreikius, galės lanksčiau organizuoti savo veiklą, o aplinkosauginės institucijos, ir  išduodančios leidimą, ir  kontroliuojančios, turės patogų įrankį pasitikrinti, ar planuojamam veiklos pakeitimui privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir keisti leidimą.  

Atsižvelgta ir į Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti ar pakeisti pildymui, ištaisyti praktinio taikymo metu pastebėti nuostatų netikslumai.

Svarbu ir tai, kad nustatomas 15 konkrečių veiklos rūšių ir įrenginių, turinčių reikšmingą poveikį oro kokybei, kuriuos eksploatuojant reikia turėti Taršos leidimą, sąrašas, sudarytas pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

Jis pakeis iki šiol Taršos leidimų taisyklėse galiojusį aplinkosauginiu požiūriu nepakankamai aiškų ir pagrįstą kriterijų, pagal kurį šio leidimo reikėjo, kai iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus buvo išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, nenurodant jų rūšies.

Pavyzdžiui, pagal naujus kriterijus Taršos leidimas būtų reikalingas, kai gaminamas asfaltas ar kelio dangos, stogo dangos (čerpių, ruberoidų, klijavimo mastikos) medžiagos iš bitumo, jei gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 1 tona per parą. Taip pat medienos ir medienos produktų pjaustymui, smulkinimui, malimui, šlifavimui, obliavimui, kai apdirbimo pajėgumas didesnis kaip 10 tūkst. m3 per metus ir kt.

Į kriterijų sąrašą taip pat įtraukiami  įrenginiai, kuriuose deginamas sieringas (sieros kiekis daugiau kaip 1 proc. masės) mazutas.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse detaliau paaiškinama kurą deginančio įrenginio sąvoka, tai yra kurą deginančiu įrenginiu laikomas ir šiose taisyklėse apibūdintas kilnojamasis kurą deginantis įrenginys.  

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės pakoreguotos atsižvelgus ir į Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius šių metų liepos 15 d.

Pastabas ir pasiūlymus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo projektui ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo projektui galima teikti iki spalio 4 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: