Aplinkos ministerija iki gruodžio 4 d. kviečia visuomenę pasidalinti nuomone dėl numatomo švino ribojimo lauko šaudyme ir žvejyboje. Informacija renkama siekiant parengti suderintą šalies nacionalinę poziciją, kuri bus pristatyta Europos Sąjungos institucijose.

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) siūlo apriboti švino tiekimą rinkai ir naudojimą šaudmenyse: šaunamųjų ginklų šratuose, kulkose ir pneumatinių šautuvų šaudmenyse, taip pat žvejybos įrankiuose, skirtuose veiklai lauke.

Siūlomas apribojimas susijęs tik su civiliniu naudojimu, neapima švino šaudmenų ir šovinių naudojimo kariniais tikslais, policijos, saugumo ir muitinės pajėgose. Apribojimai taip pat nebūtų taikomi švino šaudmenų ir šovinių naudojimui patalpose. Pasiūlytas apribojimas papildo 2021 m. sausio 25 d. priimtą švino šratų naudojimo šlapžemėse apribojimą. Pastarasis apribojimas visose ES valstybėse narėse bus pradėtas taikyti 2023 m. vasario 15 d.

ECHA nuomonę dėl šio apribojimo Europos Komisijai planuoja pateikti 2023 m. pirmajame ketvirtyje. Europos Komisija, rengdama atitinkamą ES teisės akto projektą, įvertins ECHA nuomonę ir iš suinteresuotųjų šalių gautus pagrįstus pasiūlymus. Minėtas teisės akto dėl plataus švino naudojimo ribojimo sąlygų projektas bus priimtas sutarus visoms ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

Apriboti šviną šaudmenyse ir žvejybos reikmenyse siūloma remiantis tyrimais, kuriais įvertinta švino jo junginių keliama žala, pavyzdžiui, paukščių praryti švininiai šratai, žvejybos svareliai ir masalai, gali sukelti ūminį ir lėtinį toksinį poveikį ar net mirtį.

Europos Sąjungoje kasmet į aplinką pasklinda apie 44 000 tonų švino: 57% dėl sportinio šaudymo, 32% dėl medžioklės ir 11% dėl žvejybos veiklos. Tai kelia riziką ne tik paukščių gerovei, bet ir žmonių sveikatai.

Patekęs į žmogaus organizmą švinas gali trikdyti nervų sistemos vystymąsi, lemti širdies ir kraujagyslių ligas, pabloginti inkstų funkciją. Švinas įvardijamas kaip viena padidėjusio kraujospūdžio, nevaisingumo priežasčių. Didžiausią rūpestį dėl visuomenės sveikatos kelia švino toksiškumas septynerių metų ir jaunesnių vaikų nervų sistemos vystymuisi.

Viešosios konsultacijos dėl švino ribojimo lauko šaudyme ir žvejybos reikmenyse vyks iki gruodžio 4 d. Kaip dalyvauti konsultacijoje, informaciją rasite čia. Išsamesnės informacijos apie viešąją konsultaciją galima teirautis Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės patarėjos Aurelijos Bajoraitienės, tel. 8 618 76434, el. paštas aurelija.bajoraitiene@am.lt.

Lietuvos  visuomenė kviečiama išsakyti savo argumentuotą nuomonę  apie ECHA pasiūlymą riboti švino ir jo junginių naudojimą, pateikti pagrindžiančią informaciją ir duomenis, susijusius su galimais iššūkiais įgyvendinant siūlomus reikalavimus.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: