Šiuo metu Jonavos rajono savivaldybė vadovaujasi Jonavos rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2027 metų, patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. TS-220.

2023 m. Jonavos rajono savivaldybės administracija inicijavo strateginio plėtros plano atnaujinimą, kurio metu parengtas naujo planavimo laikotarpio – 2024–2030 metų – strateginio plėtros plano projektas.

Naujojo Jonavos rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano projektas parengtas, atsižvelgiant į išorės veiksnius: naują 2021–2027 metų ES finansinę perspektyvą, 2020-2021 m. vykusią COVID-19 pandemiją, 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusį Rusijos karą su Ukraina bei dėl to išaugusius karo pabėgėlių srautus į Lietuvą, kintančius energetikos kaštus,

Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (LRV 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija, su visais aktualiais pakeitimais) bei kitus veiksnius.

Rengiant strateginį plėtros planą, dalyvavo Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų bei ekonominių-socialinių partnerių atstovai. Buvo sudarytos 3 darbo grupės, patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiais.

Norint susipažinti su parengtu Jonavos rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano projektu, spausti čia.

Pastabas ir pasiūlymus  bus galima teikti iki 2023 m. lapkričio 28 d. el. paštu gitana.guleviene@jonava.lt .

Lapkričio 30 d. 15.30 val. bus organizuojamas nuotolinis viešinimo renginys, kurio metu bus pristatytas Jonavos rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano projektas. Prisijungimo nuoroda bus paviešinta renginio dieną. Maloniai prašome dalyvauti!

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: