Jonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių vadovų lyderystę, profesinį augimą ir aukštos kompetencijos vadovų rezervo rengimą.

Savivaldybė numato dalinai finansuoti (padengiant 75 proc. studijų kainos) 3 studijų vietas 2022-2023 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystė“. Daugiau informacijos apie šią studijų programą galima rasti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto tinklalapyje https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros programoje „Švietimo lyderystė“. Paraiškas gali teikti Jonavos rajono švietimo institucijų, mokyklų vadovai, vadovų pavaduotojai, mokytojai bei kiti švietimo sistemos darbuotojai, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams.

Kandidatų atrankos etapai: 
I etapas. Paraiškų teikimas ir kandidatų atranka savivaldybėje 2022 m. birželio 1–10 d. Į antrą etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką praėję kandidatai. Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje, dalyvauja antrame atrankos etape, kurį organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
II etapas. Kandidatų atranka ISM Vadybos ir ekonomikos universitete iki 2022 m. birželio 20 d. 
Programą įgyvendina Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Paraiškas siųsti iki birželio 10 d. programos koordinatorei Ingai Sadzevičienei el. paštu: inga.sadzeviciene@jonavosspt.lt, tel. 8 652 49784.

Pridedamos paraiškos teikimo sąlygos ir paraiškos forma.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: