Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) šiandien paskelbė kvietimus teikti paraiškas daugiabučių, viešosios paskirties pastatų ir Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų bandomiesiems atnaujinimo projektams naudojant skydus. Tam skirta 10 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo (RRF).

Pirmą kartą Lietuvoje taikomas senų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) būdas naudojant pagamintus gamykloje standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminius, leidžia pagreitinti renovacijos procesą, sumažinti darbų apimtį statybvietėje, padidinti pastatų energinį efektyvumą, užtikrinti konstrukcijų ilgaamžiškumą.

Bandomųjų parodomųjų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus atrankos sąlygų apraše numatyta, kad paramos gavėjai yra daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai, o paraiškas gali teikti savivaldybės.

Į jas turi kreiptis daugiabučio namo, kuris nori gauti finansavimą atnaujinimui (modernizavimui) bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius. Šiam kvietimui skirta 2,7 mln. eurų.

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, turi būti pasiekta ne mažesnė kaip A pastato energinio naudingumo klasė, šiluminės energijos sąnaudas reikės sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., palyginus su sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.

Bandomųjų parodomųjų viešosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus atrankos sąlygų apraše nustatyta, kad paramą gauti ir paraiškas teikti gali savivaldybės. Šiam kvietimui  skirta 4,8 mln. eurų.

Bandomojo parodomojo Turto banko patikėjimo teise valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus atrankos sąlygų apraše nustatyta, kad paramos gavėjas yra VĮ Turto bankas. Kvietimui numatyta 1,45 mln. eurų.

Įgyvendinus projektą, viešojo ir Turto banko patikėjimo teise valdomo pastato energijos vartojimo efektyvumas turės pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę, o šiluminės energijos sąnaudas reikės sumažinti ne mažiau kaip 60 proc. Taip pat turės būti įdiegtos atsinaujinančios energijos išteklių technologijos.

Tinakamomis finansuoti išlaidomis daugiabučių namų kvietimui siūloma laikyti energinį efektyvumą didinančias priemones, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ priede.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis viešosios paskirties pastatams ir Turto banko patikėjimo teise valdomo pastato kvietimams siūloma laikyti energinį efektyvumą didinančias priemones: šildymo ir/ar (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių, vėdinimo ir rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, stogo įrengimas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų skydus, išorinių pastato sienų šiltinimas skydais. Taip pat cokolio, perdangų, kurios ribojasi su išore, rūsio perdangos, grindų ant grunto, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas, lauko ir tambūro durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, apšvietimo sistemos, katilinės modernizavimas, energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimas.

Tikimasi, kad finansinė parama bandomiesiems demonstraciniams daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektams panaudojant modulines izoliacines sistemas iš organinių žaliavų ir jų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl masinio šių sprendimų taikymo leis paspartinti pastatų renovaciją didinant jų energinį efektyvumą, prisidedant prie CO2 sumažinimo ir greitesnio statybos proceso.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. rugsėjo 18 d.

Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: