Įgyvendinant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis profesiją bei kompensuoti darbdaviams dalį su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų už įdarbintus jaunus žmones. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį – 400 eurų. Programa įgyvendinama vasaros laikotarpiu.

Dalyvauti Programoje gali:

 • Darbdaviai, kurie veiklą vykdo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje;
 • 14- 19 metų jaunimas, deklaravęs savo gyvenamąją vietą Jonavos rajone (Jaunas žmogus toje pačioje darbovietėje, kurioje ketina dirbti Programos įgyvendinimo laikotarpiu, neturi būti dirbęs ankščiau, kaip programos įgyvendinimo metų birželio 1 d. Programos įgyvendinimo metais iki birželio 1 d. toje pačioje darbovietėje įdarbintas jaunas žmogus Programoje dalyvauti negali).

Registracija bus vykdoma nuo š. m. gegužės 22 d. iki birželio 16 d. 14.00 val.

Registracijos tvarka:

 • Jaunas žmogus ir darbdavys užpildo registracijos formą (Programos 1 priedas) ir pateikia ją registravimui Savivaldybės administracijoje, Žeimių g. 13, 124 kab., Jonava, arba siunčia el. variantą (pdf formatu) el. paštu administracija@jonava.lt). Pagal registracijos formos registravimo datą ir numerį sudaromas dalyvaujančiųjų programoje sąrašas.
 • Savivaldybės administracija pagal pateiktus duomenis patikrina jauno žmogaus gyvenamosios vietos deklaraciją taip pat, ar darbdavys vykdo veiklą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.
 • Jaunas žmogus ir darbdavys informuojami apie atitiktį dalyvauti Programoje ir, ar patenka į finansuotinų dalyvių sąrašą. Pagal programos finansavimo galimybes (rezervavus visas programai numatytas lėšas), nepatekusieji į finansuotinų dalyvių sąrašą, įtraukiami į rezervinį sąrašą.
 • Su finansuotinais dalyviais sudaromos bendradarbiavimo sutartys (Programos 2 priedas). 

Taip pat kviečiame darbdavius teikti informaciją apie galimybes įdarbinti 14 – 19 metų jaunuolius vasaros laikotarpiu el. paštu daiva.skebiene@jonava.lt:

 • Įmonės / įstaigos / kt. pavadinimas;
 • Kokio amžiaus jaunuolius įdarbintumėte;
 • Kiek jaunuolių galite įdarbinti (pagal Programą vienam darbdaviui galima įdarbinti ne daugiau kaip 3 jaunuolius);
 • Pareigos, į kurias planuojate priimti jaunuolius;
 • Kontaktinis asmuo: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Visą informaciją apie Programą rasite čia.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Skebienę, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. +37061623403.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: