Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (KPKT), siekdama užtikrinti skaidrumą, kviečia aktyvių juridinių asmenų atstovus dalyvauti atrankoje į stebėtojus, kurie objektyviai vertins 2024 m. sausio 4 d. vyksiančias 2024 metų karo prievolininkų sąrašų sudarymo procedūras.

„Skaidrumas ir atvirumas visuomenei yra nepaprastai svarbūs tokiam išskirtiniam procesui kaip karo prievolininkų sąrašų sudarymas. Būtent tam kasmet pasitelkiami stebėtojai, kurie savanoriškai prisideda ir nešališkai vertina sąrašo sudarymo procesą“, – sako KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas.

Pretenduoti tapti stebėtojais gali Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai bei kiti su jais susiję fiziniai asmenys.

Stebėtojams taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai – jie negali būti teisti, atleisti iš pareigų dėl priesaikos sulaužymo ar pareigūno vardo pažeminimo, priklausyti uždraustoms organizacijoms. Pretenduojantieji į stebėtojus turi būti veiksnūs ir netarnauti / nedirbti krašto apsaugos sistemos institucijose.

Kandidatūras šiai atrankai iki 2023 m. gruodžio 15 d. raštu (el. paštu ar registruotu paštu) gali teikti viešųjų juridinių asmenų vadovai. Teikiami dokumentai – užpildyta kandidato anketa ir jo ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio dokumento kopija. Vienas teikėjas gali teikti kelias to paties viešojo juridinio asmens kandidatūras.

Atrinkti stebėtojai 2024 m. sausio 4 d. bus pakviesti į Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministeriją stebėti  2024 metų karo prievolininkų sąrašų sudarymą.

2024 m. atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės padaliniuose planuojama pašaukti apie 4 tūkstančius karo prievolininkų.

Susiję teisės aktai:

 Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašas;

 Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašas

Kontaktas kandidatų teikimui:

Kpt. Eugenijus Steiblys
Lietuvos kariuomenės
Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba
Mindaugo g. 24, 03215 Vilnius, Tel. +370 611 54 223, el. p. eugenijus.steiblys@mil.lt

Lietuvos kariuomenės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: