Jonavos rajono savivaldybė kviečia Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius dalyvauti piešinių/vizijų konkurse  „Jonava 2027". Šis konkursas organizuojamas, siekiant įtraukti Jonavos rajono savivaldybės mokinius į Jonavos rajono plėtros gairių planavimą, patrauklaus gyventi rajono ateities vizijos formavimą, tuo pačiu ugdant jų kūrybinius ir meninius gebėjimus (detalesnė informacija pateikiama Nuostatuose).

Darbus, atsižvelgdama į temos suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką, vertins Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – JRSA) 2019 m. rugsėjo 9 d. direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

Jonavos rajono savivaldybės mokinių piešinių/vizijų konkursas „Jonava 2027" vyks keliais etapais.

Pirmojo etapo, kuris vyks iki š. m. spalio 3 d., metu, piešiniai bus rengiami mokyklose ir siunčiami Konkurso koordinatorei – Gitanai Gulevienei, JRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistei, el. paštas: gitana.guleviene@jonava.lt.

Antrame etape, kuris vyks 2019 m. spalio 4-16 d., visi atsiųsti piešiniai bus  talpinami JRSA puslapyje www.jonava.lt , internetiniame puslapyje www.jonavoszinios.lt , Savivaldybės Facebook paskyroje. Bus skelbiamas viešas balsavimas už labiausiai patikusį piešinį/viziją.

Trečiame etape bus rengiamas Komisijos posėdis, kurio metu Komisija išrinks kiekvienos amžiaus grupės tris prizines vietas.

Baigiamąjį Konkurso renginį ir nugalėtojų apdovanojimą Jonavos rajono savivaldybėje planuojama organizuoti 2019 m. spalio mėnesį.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

JRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Taip pat skaitykite: