Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, norėdama padėti gyventojams perprasti teisės aktus, reguliuojančius statybos darbų planavimą ir organizavimą, išleido elektroninį leidinį „Statykime kartu!“. Jis skirtas asmenims, gyvenantiems miestuose ir miesteliuose, todėl jame galima rasti atsakymus į klausimus apie statyboms keliamus reikalavimus urbanizuotose vietovėse.

Leidinys atkreipia dėmesį, kaip svarbu prieš pradedant statybos ar remonto darbus pirmiausia pasirūpinti reikalingais dokumentais ir tik gavus leidimą (kai jis privalomas) ar parengus projektą imtis veiksmų. Tai užtikrins, kad vykdomi statybos darbai nepakenks aplinkai ar pastato stabilumui, nebus sugadinta statinio išvaizda, nereikės mokėti baudų ar klausytis kaimynų nusiskundimų.

Jame ne tik patraukliai, aiškiai pristatyta svarbi teisinė informacija, bet ir dalijamasi naudingais patarimais, kurie padės išvengti klaidų planuojant ir organizuojant statybos darbus.

Leidinio pabaigoje pateiktos naudingos nuorodos, kuriomis naudodamasis kiekvienas statytojas galės pasitikrinti, ar statomam objektui privaloma gauti statybos leidimą, ar numatyta vykdyti veikla ir planuojama statyba sklype yra galima, ar konkreti statybos teritorija (žemės sklypas) patenka į teritorijų, kuriose privalomas statybą leidžiantis dokumentas, ribas.

Ten pat skelbiami Statybos inspekcijos pasitikėjimo linijos ir konsultavimo telefonų numeriai bei kitos svarbios nuorodos, kurios palengvins paiešką susidūrusiems su teritorijų planavimu, statybos organizavimu ar jos vykdymu.

Statybos inspekcija jau ne pirmus metus vis didesnį dėmesį skiria pažeidimų prevencijai – tuo siekiama užtikrinti, kad teisės aktuose išdėstyti reikalavimai, susiję su statybomis ir teritorijų planavimu, būtų kuo suprantamesni kiekvienam statytojui, o atsakymai į aktualius klausimus – lengvai prieinami.

„Statykime kartu!“ rasite čia: Patarimai planuojantiems statybos darbus | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (lrv.lt).

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: