Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pasirinkta kaip partnerė įgyvendinti 24 mėnesių trukmės Dvynių projektą „Parama Izraeliui suvienodinant maisto saugos teisės aktų reikalavimus su ES Aquis reglamentais“ Šį projektą Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įgyvendins kartu su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis iš Graikijos, Austrijos ir Vengrijos, su kuriomis pateikė bendrą pasiūlymą. 

„Lietuva pasirinkta neatsitiktinai šio projekto įgyvendinimui, nes kaip ir paminėtą pasiūlymų vertinime, VMVT turi milžinišką patirtį įgyvendinant ES maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus tiek stojimo į Europos Sąjungą metu, tiek esant ES Šalimi nare. VMVT jau yra įgyvendinusi panašių projektų ir ten įgyta patirtis perduodant žinias ir padedant kitoms šalimis perimti gerąją ES patirtį bei praktiką yra labai gerai vertinama. Be abejo, VMVT kompetenciją šioje srityje patvirtina ir siūlomų ekspertų kiekis, kurių vien tik maisto saugos klausimais turime per 30, jų kompetencija ir patirtis leidžia teikti pagalbą kitoms šalims ir laimėti bendradarbiavimo bei pagalbos teikimo projektus“, – sako projekto vadovas, koordinuosiantis pagalbos teikimą bei ekspertų misijas, VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Vedėjas – valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Kiudulas.

Pasak projekto vadovo, daugiau nei 20 VMVT ekspertų yra įtraukti dalyvauti Izraelio projekte ir pasidalinti patirtimi maisto saugos srityje. VMVT turi daugiau nei pusšimtį tarptautinių ekspertų, kurie nuolat dalinasi patirtimi su kitomis šalimis maisto ir veterinarijos srityse. VMVT yra įgyvendinusi net 10 Europos Sąjungos finansuojamų Dvynių projektų Turkijoje, Kosove, Serbijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Rumunijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir 3 techninės pagalbos projektus Serbijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Šiuo metu vykdo Dvynių projektą Bosnijoje ir Hercegovinoje ir techninės pagalbos projektą Etiopijoje.

Pagal naują Dvynių projektą Izraelio Nacionalinei maisto saugos tarnybai bus suteikta pagalba padidinant šalies nacionalinių maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų suderinimą su ES bendrų teisių ir pareigų rinkiniu Acquis, kuris sudaro ES teisės visumą ir įtrauktas į ES valstybių narių teisines sistemas. Projektas padės Izraelio maisto gamintojams diegti tarptautinę RVASVT sistemą, skirtą identifikuoti, įvertinti ir valdyti pavojingus veiksnius maisto gamyboje. Teisės aktai bus suderinti su ES praktika, remiant ES maisto teršalų ir pesticidų likučių mėginių ėmimo, stebėjimo ir kontrolės užtikrinimą bei skatinant atvirą ir nuolatinį ryšį ir keitimąsi duomenimis apie maisto saugą ir kokybę su atitinkamomis Europos tarnybomis.

Šiais metais iš Izraelio Lietuva importavo gyvų karpių, kuskuso, greipfrutų, maisto papildų bei cinamono, o iš Lietuvos į Izraeli eksportuojami pieno produktai, žuvis ir žuvies gaminiai, kačių bei šunų ėdalas. Įgyvendinus Dvynių projektą ir suderinus Izraelio maisto saugą reglamentuojančią teisinę bazę su ES reikalavimais, atsivers daugiau importo bei eksporto galimybių – tai turėtų paskatinti glaudesnį verslo bei kontroliuojančių institucijų bendradarbiavimą, o ES vartotojams – platesnį maisto produktų iš Izraelio pasirinkimą.

Projekto įgyvendinimui Europos Komisija skiria 1,5 mln. eurų.

VMVT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: