„Patiems mažiausiems R. Samulevičiaus mokiniams uždrausta į mokyklą atsinešti grynųjų pinigų, suprask, mokykla siekia, jog vaikai maitintųsi tik mokyklos valgykloje. Bet pinigai gali būti skirti ne tik maitinimuisi, kodėl taip buvo nuspręsta? Ar gali mokyklos vadovybė drausti mano vaikui įdėti pinigų?“, - rašė Jolita (vardas pakeistas - red.past.).

Į mamos Jolitos teiginius atsakymus pateikė ugdymo įstaigos direktorius Artūras Jagelavičius bei nuomonę šią tema išreiškė savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Anot A. Jagelavičiaus, progimnazijoje nėra uždrausta mokiniams turėti grynųjų pinigų, tačiau dažnai patys mažiausieji dar nežino, kaip su jais elgtis.

„LR Vyriausybės nustatyta tvarka visiems priešmokyklinio ugdymo grupės ir pirmų, antrų klasių mokiniams skiriami nemokami pietūs progimnazijos valgykloje. Taigi mažiausiems nėra būtina turėti grynųjų pinigų. Progimnazijoje neuždrausta mokiniams atsinešti grynųjų pinigų. Už grynus pinigus mokiniai gali pirkti užkandžius prekybos automatuose, valgyklos „kioske“ ar pavalgyti valgykloje.

Mažieji mokiniai atsineša į progimnaziją grynųjų pinigų, tačiau ne visi žino, kaip su pinigais elgtis, kaip jais atsiskaityti. Viena pradinio ugdymo mokytoja pirmajame klasės mokinių tėvų susirinkime iškėlė šią problemą. Paprašė tėvų vaikams duoti grynųjų tik penktadienį, nes mokytoja ruošėsi su mokiniais eiti į valgyklą ir prie prekybos automatų, turėdama tikslą mokyti mokinius atsiskaityti grynaisiais pinigais už pirkinius. Prieštaraujančių tėvų nebuvo. Gal dėl neteisingai išgirstos ar suprastos informacijos vėliau atsirado nuomonė, kad mažiesiems mokiniams draudžiama turėti grynųjų pinigų.

Taigi, progimnazijoje nėra uždrausta mokiniams atsinešti ir turėti grynųjų pinigų.

Prašome mokinių tėvų (globėjų), kilus neaiškumams dėl priimtų susitarimų klasėje, kreiptis į klasės vadovą arba į progimnazijos administraciją“, - teigia R. Samulevičiaus progimnazijos direktorius Artūras Jagelavičius.

Apie išsakytą mamos Jolitos situaciją nuomonę pareiškė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė.

„R. Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pateiktas atsakymas yra aiškus ir išsamus.

Įstaigoje priimtų susitarimų reikia laikytis. Juolab, kad šiuo atveju „mokytoja pirmajame klasės mokinių tėvų susirinkime iškėlė šią problemą“, o „prieštaraujančių tėvų nebuvo.“

Pritariu direktoriui, kad, kilus neaiškumams dėl susitarimų ar įvairių situacijų klasėje, mokinių tėvai pirmiausia turėtų kreiptis į klasės vadovą, o vėliau, jei būtina, į mokyklos administraciją“, - teigia specialistė.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: