Jonavos  rajono  savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius spalio 15 d. pasirašė potvarkį „Dėl savivaldybės sveikatos priežiūros tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“.               

Vadovaudamasis LR vietos savivaldos įstatymu, meras sudarė darbo grupę, kuriai pavesta formuoti ir pateikti siūlymus dėl Savivaldybės sveikatos priežiūros tinklo pertvarkos proceso, o nesant galimybės dalyvauti nurodytiems darbo grupės nariams, paskirti dalyvauti kitus atsakingus asmenis.

Darbo grupės sudėtis:

Birutė Gailienė - darbo grupės pirmininkė, Savivaldybės mero pavaduotoja. 

Jolita Gumaniukienė - darbo grupės pirmininkės pavaduotoja, Savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Nariai:

Agnė Šalomskė - Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

Vilma Matijošaitienė - Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

Daiva Ūselienė - Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Renata Merfeldienė - Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

Asta Sivolovienė - VšĮ Jonavos pirminės sveikatos centro direktorė.

Vidas Kačiušis - VšĮ Jonavos ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai, laikinai einantis direktoriaus pareigas.

Gediminas Ramanauskas - VšĮ Jonavos ligoninės Anesteziologijos, reanimacijos skyriaus vedėjas.

Aldona Balutienė-  Jonavos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto narė.

Valentina Demidenko - Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė.

Modesta Bartošienė - Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja veiklai.

Birutė Platkauskienė - Jonavos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: