Gegužės 28-osios vakarą, apie 18 val. Jonavos miesto centre pasklido smarvė. 

Portalo jonavoszinios.lt skaitytojai pranešė redakcijai, kad mėšlo dvokas jaučiamas pačiame miesto centre - Žeimių ir Vasario 16-osios gatvėse, kiti mėšlo kvapą užuodė ir Rimkų mikrorajone. 

Jonaviečiai piktinosi, kad nors arti miesto centro nėra ūkių, tačiau buvo jaučiamas itin aitrus mėšlo dvokas.

Kaip informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, kvapas (mėšlo, srutų) 28 d. nuo 18 val. keletą valandų buvo jaučiamas visame Jonavos mieste (ne tik centre). NVSC Jonavos skyrius nėra gavęs gyventojų skundų / informacijos apie tai.

Ką daryti, jei jaučiami nemalonūs kvapai?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) kasmet sulaukia skundų dėl įvairių nemalonių kvapų, kuriuos skleidžia tam tikra veikla. Dažniausiai skundžiasi žmonės, gyvenantys šalia gyvulininkystės ar paukštininkystės kompleksų, mėsos ar žuvies perdirbimo įmonių, naftos produktų saugojimo ar perkrovimo terminalų ir kitų nemalonius kvapus skleidžiančių objektų. Atkreipiame dėmesį, ką būtina nurodyti kreipiantis dėl šios problemos į NVSC ir kaip šios problemos sprendžiamos.  

Kam taikoma kvapo koncentracijos ribinė vertė

Kvapas – tai medžiagos savybė, kuri sudirgina uoslės receptorius. Ilgalaikis jo poveikis gali sukelti įvairių tiek psichologinio, tiek fiziologinio pobūdžio sveikatos sutrikimų. Tad tais atvejais, kai kvapas sklinda iš netoliese jūsų gyvenamosios ar visuomeninės paskirties (pvz., gydymo, ugdymo, poilsio ir pan.) pastatų vykdomos ūkinės komercinės veiklos, jūs galite apie tai pranešti jūsų apskrityje veikiančiam NVSC departamentui.

Atkreipiame dėmesį, kad kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti.

Stacionarusis taršos kvapais šaltinis – tai stacionarusis įrenginys ar vieta, iš kurių kvapai patenka į gyvenamosios aplinkos orą. Reikėtų įsidėmėti, kad tręšiami laukai nėra laikomi stacionariaisiais taršos kvapais šaltiniais.

Gavę jūsų skundą, NVSC specialistai atliks kvapų kontrolę, tad kreipiantis dėl kvapų problemos į NVSC būtina nurodyti šiuos duomenis:

1. savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;

2. ūkinės veiklos, kurioje naudojami taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą. Jeigu šių duomenų negalite pateikti, apie tai  motyvuotai paaiškinkite savo kreipimesi;  

3. kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada siūlote atlikti kvapo kontrolę.

Skundas nagrinėjamas trim etapais:

I etapas – sudaroma kvapų kontrolės komisija, kuri, jums patogiu, iš anksto suderintu laiku vyksta į nurodytą gyvenamąją aplinką ir ūkinės veiklos, su kurios vykdymu gali būti siejamas kvapas, vykdymo vietą. Jeigu nenurodysite konkrečios ūkinės veiklos ir jos vykdymo adreso, komisija vyks į vietovę, iš kurios galimai sklinda kvapas. Specialistai įvertina, ar kvapas gyvenamojoje aplinkoje yra jaučiamas ir ar gali būti siejamas su nurodyta ar kita ūkine veikla;

II etapas – komisijai nustačius, kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ar kita ūkine veikla, organizuojamas ūkinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas;

III etapas – jeigu nustačius, kad ūkinė veikla vykdoma nepažeidžiant reikalavimų arba po nustatytų pažeidimų pašalinimo, kvapo pobūdis, intensyvumas nepakito, kvapas vis dar jaučiamas, tuomet atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas.

Nustačius kvapo koncentracijos ribinės vertės viršijimą (tais atvejais, kai ūkinei veiklai vykdyti nereikalingas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar taršos leidimas arba, kai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar taršos leidimas yra reikalingas, tačiau NVSC jame nėra nustatęs kvapų valdymo sąlygų), ūkinės veiklos vykdytojui nurodoma ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų pateikti NVSC kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų planą.

Keitėsi tręšimo mėšlu ir srutomis reikalavimai. Atnaujinta atmintinė

Aplinkos apsaugos departamentas atkreipia dėmesį, kad keitėsi mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimai. Svarbiausius reikalavimus ir tręšimo mėšlu bei srutomis kalendorių rasite Aplinkos apsaugos departamento parengtoje ir atnaujintoje atmintinėje.   

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: