Per vienuolika šių metų mėnesių (gruodžio 4 d. duomenys) turėjome užregistruotą 101 sunkų nelaimingą atsitikimą darbe ir 13 mirtinų atvejų. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sunkių nelaimingų atsitikimų buvo 15 % mažiau, o mirtinų – beveik dvigubai mažiau. Tačiau per porą gruodžio savaičių įvyko net 4 nelaimingi atsitikimai darbe, kurie baigėsi darbuotojų mirtimi.


Klaipėdoje šilumvežis, traukdamas vagonus iš „Draugystės“ geležinkelio stoties į uosto teritoriją, partrenkė ir mirtinai sužalojo sniego valymo darbus atliekantį geležinkelio kelio darbininką.


Raseinių rajone žemės ūkio bendrovėje du fermos darbuotojai, norėdami išvalyti fermos aptvarą, gyvulių bandą išvarė į lauko aptvarą, bet neuždarė vartelių tarp fermos ir lauko aptvarų, taip palikdami gyvuliams galimybę sugrįžti į fermos aptvarą, kuriame dirbo. Vienas iš darbininkų nuėjo atsivaryti valymo darbams skirtos technikos, o kitas liko valyti rankiniu būdu. Kai darbuotojas grįžo su valymo įranga, fermos aptvaro kampe rado sužalotą kolegą. Įvykio aplinkybių niekas nematė, bet tikėtina, kad pagalbinį ūkio darbininką sutrypė bulius. Atvykę medikai dar mėgino gaivinti, tačiau nesėkmingai, tad teko konstatuoti darbuotojo mirtį.


Tauragėje gamybinėse patalpose darbuotojai atliko medžiagų inventorizaciją. Inventorizuojamos medžiagos buvo sandėliuojamos stelažuose. Vienas darbuotojas vairavo krautuvą, o kolegė skaičiavo medžiagas ant stelažų įsilipusi į konteinerį, kuris buvo uždėtas ant krautuvo šakių. Skaičiuojant medžiagas viršutinėje stelažų dalyje (maždaug apie 6 m aukštyje), konteinerio atverčiamas dangtis (kuris buvo atidarytas) užkliuvo už pastato balkio. Konteineris buvo nustumtas nuo krautuvo šakių ir kartu su darbuotoja krito žemyn maždaug iš šešių metrų aukščio. Darbuotoja buvo mirtinai traumuota.


Vilniuje siuvimo įmonėje darbuotojas įkrito į krovininio lifto šachtą. Darbuotojas, siuvykloje dirbęs sukirpėju, apie 7 val. ryte atvyko į darbą, bet darbo vietoje nepasirodė. Viena iš siuvėjų išgirdo dejavimą. Išėjusi iš darbo patalpos moteris nieko nepastebėjo. Tik iš trečio karto dvi darbuotojos, pasiėmusios prožektorių, atsidarė neužrakintas lifto duris ir pamatė apačioje (nuliniame aukšte) gulintį kolegą. Darbuotojas buvo sąmoningas, kalbėjo. Buvo iškviesti medikai. Deja, bet ligoninėje darbuotojas mirė. Aiškinantis įvykio aplinkybes paaiškėjo, kad darbuotojas iš pirmo aukšto nukrito į nulinį (apie 4,5–5 m). Krovininis liftas nebuvo registruotas teisės aktų nustatyta tvarka potencialiai pavojingų įrenginių registre.

Kur dažniausiai įvyksta nelaimingų atsitikimų?

Pavojingiausios veiklos sritys, kuriose itin dažnai fiksuojame nelaimingus atsitikimus, – statybos ir remonto darbų (juos atliekant įvyko 6 mirtini ir 19 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe), sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbai (juos atliekant įvyko 3 mirtini ir 21 sunkus nelaimingas atsitikimas), techninių priemonių, mechanizmų ir darbo įrenginių aptarnavimo darbai (9 sunkūs), medienos apdorojimo darbai (6 sunkūs), elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo ir remonto darbai (1 mirtinas ir 4 sunkūs).

Trys ekonominės veiklos rūšys, kuriomis užsiimančiose įmonėse įvyksta daugiausia nelaimingų atsitikimų


Ekonominė veikla

Sunkūs n. a.

Mirtini n. a.

 

2021 m.

2022 m.

2023 m.
(11 mėn.)

2021 m.

2022 m.

2023 m.
(11 mėn.)

Statyba

27

25

18

9

6

5

Apdirbamoji pramonė

20

23

23

9

4

2

Transportas, saugojimas

17

18

13

3

3

1

Kodėl įvyksta nelaimingų atsitikimų?

Nelaimių priežastys kasmet kartojasi ir išlieka labai panašios – 8 mirtini ir 34 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio, 4 darbuotojai žuvo ir 7 darbuotojai buvo sunkiai traumuoti krintančių daiktų, 1 darbuotojas žuvo užgriuvus žemės sluoksniui, 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe įvyko darbuotojams paslydus ir nugriuvus. Dar kitos nelaimingų atsitikimų aplinkybės nebaigtos tirti.
Tirdami nelaimingų atsitikimų priežastis VDI inspektoriai nustato, kad daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl nepakankamos darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės, netinkamo profesinės rizikos vertinimo, netinkamo darbų organizavimo ar naudojamų netinkamų darbo priemonių arba kai patys darbuotojai nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių ar instrukcijų ir taip rizikuoja savo sveikata bei gyvybe.
Aptariamuoju laikotarpiu per įvykius darbe nustatyti 3 sunkiai nukentėję darbuotojai, 2 neblaivūs darbuotojai žuvo.

VDI ragina pranešti apie galimus pažeidimus darbe, pavyzdžiui, netinkamas darbo sąlygas, neišmokamą darbo užmokestį, piktnaudžiavimą darbo ar poilsio laiku ir pan. Apie nesudaromas darbo sutartis anonimiškai galima pranešti telefonu + 370 5  213 9772.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: