Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad iki š. m. vasario 15 d.  privaloma pateikti mokesčio už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir sumokėti mokesčius už 2023 m. mokestinį laikotarpį. Kaip įprasta, mokesčio mokėtojai deklaracijas teikia ir sumoka deklaruotas mokesčio sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). 

Iki 2024 m. vasario 15 d. turi būti pateiktos mokesčio už aplinkos teršimą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo deklaracijos, taip pat 2 pusmečio (bendra III ir IV ketvirčių) mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (vanduo ir kitos naudingosios iškasenos, šviesios durpės (eksportuotos), kitos durpės) deklaracijos.

Deklaruojant 2023 m. mokesčius už aplinkos teršimą, taikomi šie indeksavimo koeficientai: 

  • iš mobiliųjų taršos šaltinių – 1,403; 

  • iš stacionariųjų taršos šaltinių – 1,403; 

  • gaminių ir pakuočių atliekomis – 1,403; 

  • sąvartyne šalinamomis atliekomis – 1,403. 

Deklaruojant 2023 m. išgautus valstybinius gamtos išteklius, taikomi šie indeksavimo koeficientai: 

  • vanduo ir kitos naudingosios iškasenos, šviesios durpės (eksportuotos), kitos durpės (ketvirčiais: I ketv. – 1,513;  II ketv. – 1,519; III–IV ketv. – 1,509); 

  • medžiojamieji gyvūnai, metams – 2,071. 

Deklaracijos elektroniniu būdu teikiamos naudojantis VMI elektroninio deklaravimo sistema (EDS). Jei deklaracijos pildomos ne elektroniniu būdu, mokesčio mokėtojai turi pateikti tinkamai užpildytas išspausdintas deklaracijas. Mokesčio mokėtojai taip pat gali teikti užpildytas VMI interneto tinklalapyje (www.vmi.lt) paskelbtas deklaracijų formas. 

SVARBU 

Su patvirtintomis Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklėmis galite susipažinti čia. 

Su patvirtintomis Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius KIT708, KIT709 formų ir jų pildymo taisyklėmis galite susipažinti čia. 

Su patvirtintomis mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F pildymo taisyklėmis galite susipažinti čia. 

Mokesčių indeksavimo koeficientai nustatomi pagal Valstybės duomenų agentūros apskaičiuotą vartotojų kainų indeksą, kuris, pasibaigus kalendoriniams metams per 10 darbo dienų, skelbiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje (žiūrėkite čia). 

Su deklaracijose taikomais tarifais galite susipažinti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme 

Jei kyla klausimų apie aplinkos apsaugos reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu 8 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: