Savivaldybių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų pateiktais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje dirba 363 karjeros specialistai, padedantys apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, studijų pasirinkimo, karjeros plano. Karjeros specialistai jau dirba beveik visose savivaldybėse. Kelios savivaldybės skyrė papildomą finansavimą jų darbo sąlygoms pagerinti. Verslo atstovai sveikina šiuos pokyčius.

Šiais mokslo metais profesinio orientavimo mokiniai sulaukė nuo pirmos klasės. Profesinis orientavimas stiprinamas siekiant, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę baigti bendrojo ugdymo ar profesinę mokyklą, gebėdamas planuoti savo karjerą. Dėl to labai svarbu, kad visose mokyklose būtų prieinamos kokybiškos karjeros konsultavimo paslaugos, kurias teiktų kvalifikuotas ir savo darbą išmanantis specialistas.

 Padės pasirinkti studijų ir karjeros kelią

Nuo šių mokslo metų profesinis mokinių orientavimas pradėtas mokiniams nuo pirmos klasės. Profesinis orientavimas stiprinamas siekiant padėti mokiniams planuoti savo karjerą. Dėl to svarbu, kad visose mokyklose būtų prieinamos kokybiškos karjeros konsultavimo paslaugos, kurias teiktų kvalifikuoti ir savo darbą išmanantys specialistai.

„Karjeros specialistas, kaip ir kiti pagalbos mokiniui svarbūs specialistai, yra reikšmingi mokinių ugdymo procese. Nuosekli specialisto pagalba yra svarbi ne tik mokinių informavimui apie besikeičiantį pasaulį, bet ir organizuojant mokinių ugdymą karjerai - konkrečiam amžiaus tarpsniui reikalingus karjeros ir savęs pažinimo žingsnius, konsultuojant, susipažįstant su įvairiomis profesijomis, lankant darbo vietas. Šaunu, kad šie specialistai įgauna ir  teisinį savo veiklos pagrindą, kad jie galės padėti visiems mokiniams, o jų paslaugos bus pasiekiamos ir mokinių tėvams, ir visoms mokyklų bendruomenėms“, - sako Lietuvos karjeros specialistų asociacijos prezidentė Giedrė Valaitienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skatina įsitraukti ir verslo atstovus, taip pat teikti informaciją karjeros specialistams. Šiuo metu 153 įmonės yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis– jos priima mokinius, jaunimą vizitams, šešėliavimui, praktikai.

„Sveikintinas sumanymas švietimo įstaigose įdarbinti karjeros konsultantus, nes jų pagalba jaunam žmogui itin svarbi gilinantis į save ir randant tinkamas studijas. Šis projektas duoda vilties, kad į verslus ateis jaunuomenė, įgijusi jiems tinkamas ir patinkamas profesijas ar specialybes. Toks jaunas žmogus yra labai motyvuotas dirbti darbą, kurį atliepia jo studijos“, – pasakoja akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ personalo direktorė Ala Minkevičienė.

Pasak jos, „Vakarų laivų gamykla“ atvira ekskursijoms, šešėliavimui, dalyvaujame Vakarų Lietuvos regiono mokymo centrų ir aukštųjų mokyklų veikloje. „Esame įsteigę 300 eurų stipendiją, mokamą kas mėnesį studijuojantiems inžinerines specialybes Klaipėdos universitete, bei 200 eurų stipendiją pasirinkusiems laivų korpuso surinkėjo profesiją Klaipėdos P. Lindenau mokymų centre“, - pažymi A. Minkevičienė.

Karjeros specialistas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, o pedagoginį išsilavinimą, jeigu jo neturi, gali įgyti jau įsidarbinęs bendrojo ugdymo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje.

„Karjeros specialisto veikla įvairi ir reikalaujanti nuolatinio atsinaujinimo. Šį darbą dirbantys žmonės turi būti ne tik labai kūrybiški, smalsūs, greitai susiorientuojantys naujose situacijose, bet ir labai komunikabilūs. Geras socialinių partnerių ir kolegų - karjeros specialistų būrys - yra labai svarbus siekiant tobulėti ir keistis nuolat atsinaujinančia informacija. Ir, žinoma, pasitikėjimas savimi ir meilė tam, ką darai, - ypač svarbūs. Būnant „ne savo rogėse“, įkvėpti ir palaikyti kitą yra tiesiog neįmanoma“, - pabrėžia Lietuvos karjeros specialistų asociacijos prezidentė G. Valaitienė.

Rengiami karjeros specialistams skirti mokymai

Naujiems ir jau iki tol mokyklose dirbusiems karjeros specialistams Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia nemažai mokymų, konsultacijų, kitų renginių. Srautiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai numatomi nuo 2023 m. sausio mėn. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras taip pat planuoja papildomus nuotolinius mokymus. Karjeros specialistai per konsultacijas sužinos, kaip pasirengti metinį planą, kokias naudoti metodikas, išgirs patarimų dėl individualus konsultavimo, darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais ir kt.

Lapkričio mėnesį Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje, Vilniuje ministerija karjeros specialistams organizuoja regioninius seminarus. Regioniniai seminarai karjeros specialistams skirti stiprinti karjeros specialistų tinklą, dalintis gerąja patirtimi, kartu spręsti profesinio orientavimo srityje kylančius iššūkius ir, padedant karjeros srities profesionalams, praktiškai išbandyti aktualias ir inovatyvias profesinio orientavimo metodikas. Seminaruose dalyvauja ir bendradarbiavimo galimybes pristato Euroguidance, „Junior Achievement“, darbdavių ir verslo asociacijų atstovai.

Pasiteisinus seminarų modeliui, planuojama, kad 2023 metais jie bus surengti ir kituose miestuose, daug dėmesio skiriant verslo atstovų įsitraukimui.

Gruodžio 1-2 dienomis Kaune numatoma visos Lietuvos karjeros specialistų konferencija, per kurią jie bus supažindinti su darbo rinkos tendencijomis, pokyčių prognozėmis, Lietuvos ir ES projektais ir kt.

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui ir nuo rugsėjo 1 d. karjeros specialistų darbo laikas per savaitę nuo 40 valandų sutrumpėjo iki 36 val. Nuo rugsėjo 1 dienos taip pat padidinti jų atlyginimai, nustatyti tokie patys pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, kaip ir mokytojams bei švietimo pagalbos specialistams.

Karjeros specialistų įdarbinimas ir atlyginimai 2022–2023 m. finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, o nuo 2024 m. – iš valstybės biudžeto lėšų. Numatoma, kad 2023 metų pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų, o 2024 m. – 450.

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: