Keičiant nuolatinę gyvenamąją vietą ar persikeliant iš trečiosios šalies gyventi į Lietuvą, tenka parsigabenti nemažai asmeninio turto. Ką daryti, kad šie daiktai nebūtų apmokestinti importo mokesčiais?

Asmeninis turtas tai:

  • namų apyvokos daiktai;
  • transporto priemonės – dviračiai ir motociklai, privačios motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, turistiniai nameliai-autopriekabos, pramoginiai laivai ir privatūs lėktuvai;
  • įprastiems šeimos poreikiams reikalingos buitinės atsargos, gyvūnai augintiniai ir balnojami gyvuliai, taikomųjų ar laisvųjų menų nešiojamosios priemonės, reikalingos asmens amatui ar profesinei veiklai.

Nei savo pobūdžiu, nei kiekiu asmeninis turtas neturi kelti įtarimo, kad jis yra importuojamas komerciniais tikslais.

Importo muitu ir PVM neapmokestinami nuolatinę gyvenamąją vietą keičiančių ir persikeliančių iš ne Europos Sąjungos šalies į Lietuvą fizinių asmenų asmeniniai daiktai, jei juos gabenantis asmuo Lietuvos muitinei pateikia:

  • dokumentus, įrodančius, kad asmuo ne mažiau kaip 12 pastarųjų mėnesių nuolat gyveno trečiojoje šalyje,   
  • teisę nuolat gyventi Lietuvoje įrodančius dokumentus (vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris galioja ne trumpiau kaip 12 mėnesių, jeigu asmuo gyvenimui Lietuvos Respublikoje turi turėti leidimą). 
  • dokumentus, įrodančius asmens įsikūrimą nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvoje (būsto įsigijimo ar nuomos sutartis, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentai ar pan.),  
  • dokumentus, įrodančius, kad asmeninį turtą sudarančius daiktus nuolatinę gyvenamąją vietą keičiantis asmuo turėjo arba naudojo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki minėtos vietos palikimo (prekių įsigijimo dokumentai, asmens laisvos formos patvirtinimas, kad įvežamus daiktus jis turėjo arba naudojo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki minėtos vietos palikimo, ar pan.),  
  • asmeninį turtą sudarančių daiktų laisvos formos sąrašas, kuriame daiktai aprašyti pakankamai tiksliai, kad būtų galima juos identifikuoti, nurodytas daiktų kiekis, išskyrus atvejį, kai asmeninį turtą sudarantys daiktai deklaruojami muitinės deklaracijoje nurodant konkrečius Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodus. 

Į Lietuvą įvežami asmeniniai daiktai turi būti deklaruojami muitinei pateikiant muitinės deklaraciją. Muitinės  deklaracija pateikiama elektroniniu būdu asmeniškai arba per muitinės tarpininkus, teikiančius muitinės deklaracijos pildymo ir atstovavimo muitinėje paslaugas. Muitinės deklaracijoje pateikiami duomenys apie asmens gabenamus daiktus bei apskaičiuojami nustatyti importo mokesčiai arba pažymima apie atleidimą nuo importo mokesčių, jeigu prekės importo mokesčiais neapmokestinamos. Asmens dokumentai, muitinės deklaracija ir muitiniam įforminimui ar muitų lengvatos taikymui pagrįsti reikalingi dokumentai turi būti pateikti muitinės postui, kuriame bus įforminta importo procedūra. Muitinės pareigūnas, įvertinęs muitinės deklaracijoje ir pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitikimą teisės aktams, priima sprendimą dėl mokesčių lengvatų taikymo arba netaikymo.   

Daiktai gali būti pargabenami visi kartu ar atskiromis siuntomis, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai asmuo įsikūrė savo nuolatinėje gyvenamoje vietoje ar gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Ypatingais atvejais šis terminas gali būti pratęstas, jei daiktų parsigabenti nepavyko dėl nuo jų savininko nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju teritorinei muitinei kartu su muitinės deklaracija reikia pateikti prašymą pratęsti minėtą terminą bei prašymą pagrindžiančius dokumentus.

Jei daiktų savininkas pavėluoja parsigabenti asmeninius daiktus ir nepateikia pagrįstų argumentų dėl termino pratęsimo, daiktai turėtų būti apmokestinti 21 proc. PVM ir importo muitu. Muito tarifas daiktams būtų nustatomas LITAR.

Prašymus dėl asmeninių daiktų pargabenimo termino pratęsimo nagrinėja ir sprendimus priima teritorinės muitinės, kuriose atliekami muitiniai formalumai: jei prekės gabenamos laivu – Klaipėdos teritorinė muitinė, jei lėktuvu, priklausomai nuo jų atgabenimo vietos – Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos teritorinės muitinės. Prašymą pratęsti terminą muitinei galima pateikti įforminant išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą.

Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos keitimą rasite čia.

LR muitinės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: