Dar labiau apribojamos Baltarusijos galimybės prekiauti su Europos Sąjungos šalimis. Naujausiame Tarybos reglamente (ES) 2022/355 nustatytos naujos prekių grupės, kurias draudžiama importuoti į ES.

Iš Baltarusijos į ES uždrausta įvežti:

  • medieną ir jos gaminius, medžio anglis (KPN 44 skirsnis);
  • cementą, dirbinius iš cemento ir betono (KPN 2523, 6810);
  • geležį ir plieną bei jų gaminius (KPN 72 ir 73 skirsniai);
  • kaučiuko gaminius (KPN gumines padangas, KN 4011).

Šių prekių importas į ES galimas tik pateikus muitinėje pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 4 dienos. Nepateikus sutarčių prekių nebus leidžiama įsivežti.

Verslui, prekiaujančiam šiais gaminiais, suteiktas trijų mėnesių – iki 2022 m. birželio 2 dienos – pereinamasis laikotarpis užbaigti sandorius.

Primename, kad iš Baltarusijos į ES draudžiama importuoti bet kokias kalio trąšas, taip pat draudžiama į Baltarusiją eksportuoti pramonines mašinas ir įrengimus.

Lietuvos muitinė taip pat atkreipia verslo dėmesį, kad sustiprino visų prekių eksporto ir importo kontrolę. Muitinės pareigūnai tikrindami deklaracijas atsižvelgs ne tik į tai, į kur ar iš kur prekės gabenamos, bet ir į finansų institucijas, per kurias vykdomi atsiskaitymai už jas. Muitinės procedūros bus stabdomos, jei atsiskaitymai bus vykdomi per bankus, kuriems taikomos sankcijos. Nustačius galiojančių reikalavimų pažeidimus visais atvejais bus pradedami tyrimai ir siekiama, kad pažeidėjai neišvengtų atsakomybės.

Tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į pastaruoju metu pasitaikančius atvejus, kai verslo atstovai nesilaiko ES nustatytų reikalavimų ir bando apeiti sankcijas ir tęsti prekybą su Rusija ir Baltarusija. Šiuo metu yra pradėta keletas ikiteisminių tyrimų dėl muitinės deklaracijų klastojimo, kai dokumentuose nurodomos kitos prekės, nei iš tiesų yra gabenamos. Dažniausiai tai – dvejopos paskirties prekės. Vienu atveju muitinės eksporto procedūra buvo sustabdyta dėl to, kad atsiskaitymas už prekes vyko per banką, kuriam taikomos sankcijos.

Primename, kad už prekių importo / eksporto reikalavimų pažeidimus gali būti taikoma ne tik administracinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė.

Lietuvos muitinė tikisi, kad verslas tinkamai įvertins situaciją ir atsakingai laikysis Rusijai ir Baltarusijai taikomų ES draudimų ir apribojimų.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: