Nuo 2023 metų pradžios didės minimali mėnesinė alga (MMA), neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), socialinės išmokos, šalpos pensijos, tikslinės kompensacijos žmonėms su negalia. Namų ūkių pajamos dėl suplanuotų priemonių –  MMA, NPD ir socialinių išmokų didinimo – vidutiniškai didės 86 eurais. Didžiausią teigiamą poveikį pajus tie žmonės, kurių skurdo rizikos lygis šiuo metu yra didžiausias – senjorai, vieniši asmenys, vieniši tėvai.

„Nuosekliai siekiame didinti pažeidžiamų žmonių pajamas. Pavyzdžiui, vienišo pensinio amžiaus asmens, turinčio būtinąjį stažą ir gaunančio vidutinę senatvės pensiją,  pajamos per dvejus metus didėja beveik 40 proc., pensinio amžiaus asmenų porai – trečdaliu.  Šeimos, auginančios tris vaikus, kai abu suaugę dirba už minimalų mėnesinį atlyginimą, pajamos taip pat padidėja beveik trečdaliu“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Per dvejus metus beveik 200 eurų didėja minimalioji mėnesinė alga (MMA) t. y. beveik trečdaliu – iki 840 eurų. Tokiu būdu nuo 2023 metų mažiausiai uždirbančiųjų pajamos į rankas“ didėja 83 eurais.

Per pastaruosius dvejus metus senatvės pensija didėja beveik trečdaliu (30 proc.).Tai didžiausias senatvės pensijų augimas per visą nepriklausomybės laikotarpį.  Vidutinė senatvės pensija kitąmet didės nuo 482 eurų iki 542 eurų. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu 2023 m. didės nuo 510 iki 575 eurų.  

Nuo 2022 m. pradžios visi Lietuvoje gyvenantys vieniši žmonės su negalia ir vieniši žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, gali gauti 32 eurų dydžio vienišo asmens išmoką. Kitąmet ši išmoka sieks 35 eurus.

Socialinės išmokos, kurios itin svarbios sunkiau besiverčiantiems mūsų šalies gyventojams, šiemet didintos net 2 kartus, nuo kitų metų pradžios jos dar ūgtels. Palyginti su 2021 m., 2023 m. pradžioje jos padidės 23  proc., o šalpos pensijos – beveik 30 proc.

Kitąmet bazinė socialinė išmoka sieks 49 eurus, šalpos pensijų bazė – 184 eurus, tikslinių kompensacijų bazė – 147 eurus, valstybės remiamų pajamų dydis sieks 157 eurus.

Skaičiuojama, jog namų ūkių pajamos dėl suplanuotų priemonių (MMA, NPD ir socialinių išmokų) vidutiniškai didės 86 eurais (lyginant 2022 sausio mėn. ir 2023 sausio mėn. priemones). 

Kelių namų ūkių pajamų didėjimo pavyzdžiai:

Vienišas pensinio amžiaus asmuo, turintis būtinąjį stažą ir gaunantis vidutinę senatvės pensiją. Jo namų ūkio pajamos kitąmet sieks 610 eurų, didės 18 proc., šiemet jos atitinkamai taip pat didėjo 18 proc. Tam turėjo įtakos naujos vienišo asmens išmokos atsiradimas ir spartus socialinio draudimo pensijų didinimas. Iš viso tokio asmens pajamos per dvejus metus nuo 2021 m. didėja 39 proc. Toks asmuo taip pat turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Gyvendamas ne didesniame nei 50 kv. metrų būste, už šildymą jis mokėtų ne daugiau kaip 10,4 euro.

Pensinio amžiaus asmenų pora, abu asmenys turi būtinąjį stažą ir gauna vidutinę senatvės pensiją.  Kitąmet tokio namų ūkio pajamos sieks 1150 eurų, atitinkamai jos didės 19 proc., šiemet augo 10 proc. Iš viso per dvejus metus nuo 2021 m. tokios poros pajamos didėja 31 proc. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo kompensaciją, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Gyvendami ne didesniame nei 50 kv. metrų būste, už šildymą mokėtų ne daugiau kaip 52,2 euro.

Šeima, auginanti tris vaikus, kai abu suaugę gauna MMA. Kitąmet tokia šeima gaus 18 proc. didesnes pajamas, kurios sieks 1675 eurus, šiemet tokio namų ūkio pajamos didėjo 8 proc. Iš viso tokios šeimos pajamos per dvejus metus nuo 2021 m. didės 28 proc. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų. Gyvendama 70 kv. m. būste tokia šeima gautų 100 proc. būsto šildymo kompensaciją.

Vieniša mama ar tėtis, auginantis 2 vaikus ir uždirbantis MMA. Tokios šeimos pajamos 2023 m. sieks 998 eurus ir bus 19 proc. didesnės, nei šiemet sausį, kai jos buvo 835 eurai, pernai – 793 eurai. Šeimos pajamas 272 eurais padidins vaiko pinigai, socialinė pašalpa sieks 92 eurus. Iš viso per dvejus metus nuo 2021 m. tokios šeimos pajamos didėja 26 proc. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų.

Vienišas žmogus su negalia, dirbantis už MMA (turintis socialinio draudimo stažą netekto darbingumo pensijai). Jo pajamos 2023 m. sieks 1153 – 1447 eurus. Palyginti, 2021 m. pajamos buvo 857 – 1097 eurai, šiemet 997 – 1249 eurai. Be minimalaus darbo užmokesčio jis gaus vienišo asmens išmoką, netekto darbingumo pensiją, kuri nuo sausio mėn. didėja beveik 18 proc., palyginti su šių metų sausio mėn. Jeigu žmogui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) yra nustačiusi specialiuosius poreikius, jis turi teisę į tikslinę kompensaciją.  Jei asmeniui NDNT nustatė specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį, šios kompensacijos dydis kitąmet sieks 3136 eurus. 2021 metais ši kompensacija siekė 2560 eurų, šiemet  –  2688 eurai. Tikslinė kompensacija (lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo) mokama kartą per 6 metus. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo kompensaciją – gyvendamas ne didesniame nei 50 kv. m. būste už šildymą mokėtų ne daugiau kaip 42,4 euro.

Šeima, auginanti vieną vaiką su sunkia negalia, kai vienas iš tėvų nedirba, o kitas gauna MMA.  Tokios šeimos pajamos 2023 m. sieks 1226 – 1520 eurų. Palyginti, šiemet sausį buvo 1026 – 1278 eurai, pernai  sausį buvo 938 – 1178 eurai. Be MMA šeima gaus 368 eurų dydžio šalpos neįgalumo pensiją. Jei vaikui nustatyti specialieji poreikiai – pajamas atitinkamai padidins tikslinė kompensacija, kurios dydis nuo 88 iki 382 eurų. Pajamas taip pat padidins vaiko pinigai – 85,75 euro. Jei asmeniui NDNT nustatė specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį, šios kompensacijos dydis kitąmet sieks 3136 Eur. Toks namų ūkis turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nemokamą mokinių maitinimą, piniginę paramą mokinio reikmenims, socialinį būstą ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją. Šeima, gyvendama ne didesniame nei 60 kv. m., už būsto šildymą mokėti neturėtų, jiems būtų kompensuojama 100 proc. 

SADM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: