Nors narkotinės ir psichotropinės medžiagos kelia daug pavojų asmens sveikatai ir visuomenės saugumui, tačiau jų naudojimas mokslinei veiklai ir medicinoje nėra draudžiamas - Jungtinių Tautų 1961 metų Bendrąją narkotinių medžiagų konvencija ir 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencija numato galimybę naudoti narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams, tuo užtikrinant naujų farmacinių preparatų kūrimą bei pažangių technologinių sprendimų paiešką. 

Š.m. spalio 10 d. Vienoje vyko Jungtinių Tautų narkotinių medžiagų komisijos (CND) 65-osios sesijos vienos dienos specialusis forumas, kuriame dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių, tame tarpe ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) atstovas. Pagrindinė CND forumo tema buvo tarptautinių narkotikų politikos įsipareigojimų, susijusių su kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumo medicinos ir mokslo tikslais įgyvendinimo gerinimas. Forumo metu vyko dviejų dalių tematinės diskusijos, šalys dalinosi gerąja praktika, sprendžiant kliūtis, trukdančias naudoti  narkotines, psichotropines medžiagas medicinos ir mokslo tikslais bei pacientų, sveikatos priežiūros specialistų, bendruomenių ir nacionalinių bei tarptautinių politikos formuotojų įtraukimą, spendžiant pasaulinę krizę ir ekstremalias situacijas. 

Šiuo metu labai trūkstą klinikinių tyrimų su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir jų panaudojimo medicinoje, todėl svarbu plėtoti mokslinius tyrimus su šiomis medžiagomis, tuo užtikrinant naujų farmacinių preparatų kūrimą bei pažangių technologinių sprendimų paiešką medicinos tikslais, kaip antai  pacientams sergantiems psichikos ligomis, psichoterapijai palengvinti, lėtiniam skausmui palengvinti, traumos sukeltam skausmui, sunkiam ir itin sunkiam skausmui malšinti, priklausomybių gydymui ir prevencijai ir kt. bei ieškoti naujų gydymo technologijų. Nors tuo pačiu metu vaistai su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis turi didžiulį piktnaudžiavimo potencialą, tačiau akcentuota, kad kuo daugiau tyrimų bus atliekama, tuo tinkamiau bus galima praktiškai panaudoti šias medžiagas medicinoje.

Tarptautiniai pokyčiai, įskaitant koronaviruso ligos pandemiją, pablogino pasaulinę krizę padidinant vaistų tiekimo sutrikimus įvairiose pasaulio šalyse. Todėl svarbu didinti informuotumą apie esminį poreikį gerinti kontroliuojamų medžiagų prieinamumą medicinos ir mokslo tikslams. Taip pat išryškėja vaistų kompensavimo mechanizmo problematika, e. receptų išrašymo problematika, nes e. receptas sunkiai skinasi kelią pasaulyje.

Verta atkreipti dėmesį, kad pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduriama yra: logistiniai iššūkiai, priklausomybės rizika, aukšta vaistų kaina, žinių apie saugų vartojimo būdą trūkumas ir klinikinių įrodymų stoka, nežinojimas, kaip taikyti tokius vaistus gydymui, prieinamumo pusiausvyros trūkumas, taip pat yra sudėtinga įtakoti, keisti politikų sprendimus ir  teigiamiems pokyčiams labai trūksta valstybių finansavimo.

Vykusios forumo kontekste galime pasidžiaugti, kad nuo 2021 m. įsigaliojus įstatymų pakeitimams Lietuvoje sudarytos visos galimybės moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje veikloje naudoti į I, II ir (ar) III sąrašus įrašytas narkotines, psichotropines medžiagas. Mokslinį tyrimą su šiomis medžiagomis galima vykdyti turint išduotą specialųjį leidimą. Departamentas  išduoda specialiuosius leidimus ir atlieka subjektų teisėtos apyvartos, tinkamo moksliniuose tyrimuose naudojamų medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo priežiūrą. Subjektų priežiūra vykdoma įvertinant jo pasirengimą vykdyti tokią veiklą  bei viso specialiojo leidimo galiojimo laikotarpiu.

Reguliariai peržiūrimi ir tobulinami teisės aktai, užtikrinantys narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų prieinamumą, siekiant patenkinti pacientų medicininius poreikius. Patobulinus teisės aktus, panaikintos kai kurios kliūtys, susijusios su narkotinių vaistinių preparatų skyrimo ir įsigijimo apribojimais (pavyzdžiui, prailgintas recepto galiojimo terminas, prailgintas laikotarpis, kuriam vienu kartu galima išrašyti narkotinių vaistų ir kt.). Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme 2019 metais padaryti esminiai pakeitimai, susiję su į I sąrašą įtrauktų medžiagų (taip pat ir kanapių) naudojimu – leista šias medžiagas naudoti ne tik mokslo tikslams, bet ir medicinos reikmėms registruotų vaistinių preparatų sudėtyje. Vaistų prieinamumą užtikrina platus registruotų vaistinių preparatų asortimentas (7 narkotinių vaistinių preparatų veikliosios medžiagos) ir įvairios farmacinės formos (geriamosios formos, įskaitant prailginto veikimo geriamąsias formas, pleistrai, injekcijos). Narkotinių vaistų įtraukimas į nacionalinę kompensavimo sistemą užtikrina narkotinių vaistų prieinamumą. Atsakingos institucijos atliekama vaistinių preparatų rinkos priežiūra ir atsargų stebėjimas leidžia laiku reaguoti į galimus tiekimo sutrikimus.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų panaudojimas, vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, gali būti labai įvairus. Šiuo metu Lietuvoje yra vykdomi moksliniai tyrimai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis šiose srityse:

  • vaistų sveikatos sutrikimams gydyti sukūrimas;
  • sukurti ir optimizuoti inovatyvų organinių medžiagų sintezės būdą, šias medžiagas vėliau panaudojant depresijos ir kitų psichinės sveikatos sutrikimų gydyme;
  • naujų gamybos technologijų kūrimas;
  • minorinių kanabinoidų gavimas iš pluoštinių kanapių ir tolesnis jų panaudojimas gydymo tikslais;
  • sukurti moksliniais tyrimais grįstą testuotą technologinį procesą pluoštinių kanapių biologiškai aktyvių junginių sudėčiai valdyti ir ištestuoti jo tinkamumą COVID-19 gydymui ir uždegimo simptomams lengvinimui skirtų produktų veikliųjų komponentų gamybai;
  • perdirbtų pluoštinių kanapių dalių  sudėties analizė ir savybių įvertinimas;
  • eksperimentiniais tikslais nustatyti auginimui taikomų priemonių įtaka pluoštinių kanapių fitocheminei sudėčiai; 
  • pluoštinės kanapės ekstrakcijos procesų optimizavimas, kuriant funkcionaliuosius maisto papildus, maisto produktus ir kosmetikos priemones ir kt. 

 Lietuvoje specialiuosius leidimus turi ir mokslinius tyrimus su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagos vykdo 9 ūkio subjektai, o dažniausiai mokslinius tyrimuose yra naudojamos šios medžiagos: tetrahidrokanabinolis (THC), pluoštinių kanapių ekstraktai ir tinktūros, kanapių aliejus, kanapių derva, 2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine (DOI).

Nuolat tobulėjant mokslui ir sparčiai besivystant naujoms technologijoms, narkotinių ir psichotropinių medžiagų panaudojimas įgauna vis naują prasmę. Pastebima, kad subjektai noriai bendradarbiauja, domisi ir taiko visas rekomenduojamas priemones tam, kad vykdydami šią veiklą, tinkamai įgyvendintų teisės aktais nustatytus įsipareigojimus.


 NTAKD info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: