Gegužės 30 d. tapo išskirtine diena keliems šimtams karo prievolininkų, kurie pradėjo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) Lietuvos kariuomenėje (LK). Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas (Kęstučio batalionas) į savo bendruomenę priėmė 8-ąją NPPKT karių pamainą, kurioje karybos pagrindus įgys daugiau kaip 370 jaunuolių, o likusi dalis į tarnybą atvykusių būsimų karių tarnaus Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione (Algirdo batalionas).

Minėtuose Sausumos pajėgų daliniuose 26 karo prievolininkai privalomąją tarnybą pasirinko savanoriškai (nepatekę į šaukiamųjų sąrašus patys išreiškė norą atlikti pareigą Tėvynei), o kita dalis – atlikti tarnybą pasirinko pirmumo tvarka: tai yra patekę į šaukiamųjų sąrašus nieko nelaukė ir stojo į karių gretas. Didžioji dalis šiandien tarnybą pradėjusių karo prievolininkų yra atvykę iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų, o likusieji iš Alytaus ir Panevėžio.

Jauniesiems kariams tarnyba prasidėjo administracine veikla ir susipažinimu su tarnybos vietomis bei gyvenimo sąlygomis Algirdo ir Kęstučio batalionuose. Po būtinų tarnybos pradžios procedūrų jaunieji kariai buvo suskirstyti į padalinius, gavo uniformas bei aprūpinti karine ekipuote.

Šiandien karo tarnybą pradėjusiems jauniesiems kariams pirmus 3 mėnesius bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie įgys pagrindinių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgys kitų, kariui reikalingų įgūdžių. Taip pat NPPKT karių laukia vienas svarbiausių jų tarnybos epizodų – kario priesaika Lietuvai.

Baigę bazinį kario kursą, jaunieji kariai mokysis kolektyvinio užduočių atlikimo paslapčių: jie bus suskirstyti pagal specialybes ir treniruosis įvykdyti užduotis padalinio – skyriaus, būrio ir kuopos – sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą, o jos nepasirinkusieji bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

 

Lietuvos kariuomenės informacija

KPKT ir seržanto Vido Stašaičio nuotraukos

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: