Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (Departamentas) pristato ir kviečia susipažinti su nauju leidiniu lietuvių kalba  -  „Europos prevencijos mokymo programa“ (EUPC).  Šį leidinį, skirtą prevencijos klausimais sprendimus priimančių asmenų ir politikos formuotojų mokymui, parengė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA).

Pastaraisiais dešimtmečiais tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu padaryta didelė pažanga rengiant atsakingas, moksliškai pagrįstas prevencijos priemones. Nepaisant to, vis dar susiduriame su įvairiais iššūkiais: daugelyje šalių ir toliau taikoma prevencijos praktika, kurios veiksmingumas mokyklose ir bendruomenėse nepasitvirtino arba pasitvirtino tik iš dalies. Prastai suplanuotos prevencijos priemonės gali netgi sukelti žalą. Todėl tiek EMCDDA, tiek Departamentas siekia kokybiškos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tobulinant specialistų kompetencijas, siekiant užtikrinti jaunimo ir bendruomenių sveikatą ir gerovę.

Vadovaujantis ,,Europos prevencijos mokymo programa“, kitais metais yra numatoma organizuoti mokymus, nes tobulinti  sprendimus priimančių asmenų ir specialistų kompetencijas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės užtikrinimo klausimais  yra vienas iš pagrindinių tiek Departamento, tiek ir EMCDDA strateginių tikslų.

Leidinį „Europos prevencijos mokymo programa“  rasite čia:  https://ntakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/prevencija-reabilitacija-gydymas/informacija/specialistams

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: