Lietuvos Respublikos muitinė informuoja, kad 2024 m. vasario 15 d. priėmus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2473 (toliau – Akcizų įstatymas), nuo 2024 m. kovo 1 d. įsigalioja patikslintos Akcizų įstatymo 39 straipsnio nuostatos, pagal kurias:

1. naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, taikomas 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifas (Akcizų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis);

2. naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, taip pat šildymui skirtoms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, išpilstytiems į dujų balionus, taikomas 13 eurų už toną produkto akcizų tarifas (Akcizų įstatymo 39 straipsnio 2 dalis);

3. naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms, taikomas 13 eurų už toną produkto akcizų tarifas. Šiame įstatyme naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (išskyrus gamtines dujas) kaip šildymui skirto kuro naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip šių produktų naudojimas ekonominę veiklą, apibrėžtą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, vykdančio asmens (Akcizų įstatymo 39 straipsnio 3 dalis).

Lengvatinių akcizų tarifų, nurodytų Akcizų įstatymo 39 straipsnio 2 ir 3 dalyse, taikymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

Konkrečias nuostatas dėl akcizų taikymo galima rasti Teisės aktų registre paskelbtose Akcizų įstatymo ir atitinkamų poįstatyminių teisės aktų suvestinėse redakcijose. 

Išsamesnė informacija dėl naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras, akcizų tarifų taikymo nuo 2024 m. kovo 1 d. ir kita naudinga informacija skelbiama Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapio rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims/Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas/Akcizų ir PVM tarifai“.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: