Turto ir aplinkos apsaugos skyrius primena, kad vadovaujantis LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, visi asmenys, kuriems nustatyta teisė į socialinio būsto nuomą, taip pat asmenys, gyvenantys socialiniame būste, privalo kasmet, ne vėliau, kaip iki gegužės 1 d., deklaruoti šeimos turtą (įskaitant gautas pajamas) už kiekvienus praėjusius kalendorinius metus. 

Metinę gyventojo šeimos turto deklaraciją už 2022 m. (forma FR0001 su priedu FR0001P) Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateikti elektroniniu būdu, naudodamiesi elektroninio deklaravimo sistema (EDS) arba telefonu 1882; +370 5 260 5060.

Asmenys ir šeimos nepateikę metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos iki 2023 m. gegužės 1 d., iš Jonavos  rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio  būsto nuomą, sąrašo bus išbraukiami, o Savivaldybės socialiniuose  būstuose gyvenančių ir savo prievoles pamiršusių asmenų atžvilgiu bus sprendžiamas klausimas dėl  nuomos sutarties  nutraukimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: