Nuolat atnaujinamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sudaromas nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas ne didėja, o į jį patenkančios įmonės tolygiai pakeičia iš sąrašo išbraukiamas ir stengiasi sąraše neužsibūti. Tai rodo, kad pažeidėjų viešinimas veikia kaip drausminanti priemonė, o vartotojui suteikiama daugiau informacijos, padedančios renkantis saugų maistą.

„Per metus į nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą įtraukiama pusšimtis tiek didelių, tiek smulkių įmonių ir jų filialų. Pavyzdžiui – kaimo parduotuvių, didžiųjų prekybos centrų, stambiųjų mėsos, žuvies ar pieno gamintojų. Tiek pat pažeidėjų kasmet iš sąrašo išbraukiama, konstatavus, kad įmonė atitinka jai keliamus teisės aktų reikalavimus dėl maisto saugos. Daugiau nei penkerius metus sudaromas bei viešinamas pažeidėjų sąrašas apima įmones ir jų filialus, kurie po vykdytų patikrinimų buvo uždaryti, jų veikla buvo sustabdyta, vadovai ar atsakingi asmenys patraukti teisinėn atsakomybėn, nustatytas klastojimas bei pakartotiniai maisto saugos reikalavimų pažeidimai. Tai, kad tokių atvejų nedaugėja rodo maisto saugos kontrolės priemonių efektyvumą – absoliuti dauguma maisto tvarkymo subjektų stengiasi saugoti savo įvaizdį ir teikti paslaugas bei maisto produktus vartotojams labai atsakingai“, – aiškina VMVT direktorius Mantas Staškevičius pridurdamas, jog iš daugiau nei 36 tūkstančių maisto tvarkymo subjektų, nepatikimųjų sąrašas neapima nei dešimtųjų procento dalių.

Sąraše dominuoja maisto produktų parduotuvės, didmeninių prekybos sandėlių padaliniai ir viešojo maitinimo įstaigos – apie 60 proc. visų į sąrašą patenkančių subjektų ir apie 40 proc. – gyvūninės kilmės maisto gamintojų. Du trečdaliai maisto tvarkymo subjektų į sąrašą patenka todėl, kad po valstybinių maisto saugos kontrolės patikrinimų, konstatuojami ženklūs maisto tvarkymo teisės aktų pažeidimai dėl ko maisto tvarkymo subjekto veikla laikinai sustabdoma, kol bus pašalinti nustatyti trūkumai. Apie penktadalį maisto tvarkymo subjektų patenka į sąrašą už grubius maisto saugos reikalavimų pažeidimus, kai vartotojui įsigijus maisto produktą ar maitinimo paslaugą, jam sutrikdoma sveikata arba, kai valstybinių laboratorinių tyrimų metu nustatomi maisto produktuose, jų žaliavose, patiekaluose arba maisto produktų pakuotėse, tarptautiniais standartais ribojami kenksmingų medžiagų likučiai: biologiniai, cheminiai, radioaktyvūs, genetiškai modifikuoti ar fiziniai.

Pasak vadovo, pasitaiko 4 - 5 atvejai per metus, kai subjekto buvimas sąraše pratęsiamas dar 12 mėnesių. Tačiau dauguma įmonių iš sąrašo išbraukiama, suėjus kalendoriniams metams nuo jų įtraukimo dienos bei gavus VMVT teritorinio departamento pranešimą, kad ūkio subjektas laikosi teisės aktų reikalavimų. Anksčiau nei po dvylikos mėnesių pasitraukti iš nepatikimųjų sąrašo neįmanoma, net jei pažeidimai operatyviai pašalinti, o įmonė persiorientavo ir žengė atsakingos bei sąžiningos verslo praktikos link, pastebi M. Staškevičius ir paaiškina, kad nepatikimųjų sąrašas yra papildoma poveikio priemonė taikoma šalia kitų sankcijų už grubius ir pasikartojančius pažeidimus.

Minimalus buvimo nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąraše terminas yra 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo oficialaus  įtraukimo į sąrašą dienos. Tokia trukmė pasirinkta todėl, kad maisto tvarkymo subjektas galėtų įrodyti jog geba organizuoti maisto tvarkymo procesus taip , kaip reikalauja teisės aktų nuostatos.   

Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą VMVT sudaro ir tikslina nuo 2016 metų, remiantis direktoriaus įsakymu ir Vyriausybės 2010 metų rekomendacija skatinti visus ūkio subjektus laikytis teisės aktų reikalavimų ir viešai skelbti ūkio subjektus, kurių rizikingumo lygis yra aukštesnis, bet valdomas. Aktualus nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas skelbiamas VMVT interneto tinklalapyje adresu: https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/patikimi-nepatikimi-subjektai/nepatikimi-maisto-tvarkymo.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: