Nuo 2024 m. gegužės 15 d. įsigalioja dvikalbio (lietuvių ir anglų kalbomis) skaitmeninio brandos atestato išdavimas Lietuvoje. Dvikalbio brandos atestato forma teikiama Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 10 priede, o brandos atestato pildymo pavyzdys pateiktas 11 priede. Jau nuo pernai metų Brandos atestatas išduodamas skaitmeninis ir išduodamas be priedo. Įgijusiems brandos atestatą ir papildomai ar pakartotinai laikiusiems brandos egzaminus (siekiant aukštesnių balų) ar (ir) baigus tam tikrų dalykų programas (siekiant aukštesnių metinių įvertinimų), išduodamas skaitmeninis Mokymosi pasiekimų pažymėjimas. Pažymėjimo forma teikiama Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 3 priede. Dvikalbis skaitmeninis brandos atestatas supaprastins procedūras tiems, kurie planuoja išvykti studijuoti į užsienį.

Daugiau informacijos

SKVC vertina ir pripažįsta užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo) ir aukštojo mokslo (išskyrus mokslo daktaro kvalifikacijas). Taip pat teikiame informaciją dėl įgyto išsilavinimo Lietuvoje ir kitą susijusią akademinę informaciją, leidžiančią Lietuvos ir užsienio piliečiams kaip įmanoma sklandžiau judėti tarp skirtingų švietimo sistemų ir siekti tolesnių tikslų mokslo ar profesinėje srityje.

Studijų kokybės vertinimo centro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: