Seimas praeitą savaitę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (NTAKD) suteikė teisę atlikti kontrolinius pirkimus, prieš tai  nepateikus  ūkio subjektui sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos, taip pat  neatlygintinai imti ir tirti prekių, produkcijos, žaliavų ar kitų medžiagų mėginius ar pavyzdžius patikrinimų metu. Šiais atvejais,  sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija ūkio subjektui turi būti pateikta iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo.

Ši nuostata įsigalioja nuo  2023 m. rugpjūčio 1 d. Departamentui šios teisės suteikimas buvo būtinas, siekiant užtikrinti, kad būtų efektyviai įgyvendinta jo kompetencijai pavestų įstatymų priežiūros funkcija, palengvinta pažeidimų tyrimo eiga, sumažinta administracinė našta, panaikinant būtinybę į tyrimo eigą įtraukti kitas priežiūros institucijas.

Pažymėtina, kad kai kurie iš įstatymų apribojimų reikalauja faktinių aplinkybių nustatymo, todėl tiriant gautą pirminę informaciją būtina patikrinti ir nustatyti pažeidimo faktą (pvz. kaip ūkio subjektai laikosi alkoholinių gėrimų pardavimo draudžiamu laiku apribojimų, ar alkoholiniai gėrimai nedalinami nemokamai, kaip priedas prie kitų prekių), tiriant nuotolinės prekybos tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais atvejus.

Kontroliniai pirkimai Departamentui reikalingi siekiant patvirtinti ar paneigti informaciją, kad ūkio subjektas daro pažeidimus, pvz., prekiauja alkoholiniais gėrimais draudžiamu laiku, parduoda alkoholinius gėrimus asmenims, neturintiems reikiamo amžiaus, prekiauja alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1 d. ir pan.

Atliktas kontrolinis pirkimas ar neatlygintinai paimti ir ištirti prekių, produkcijos, žaliavų ar kitų medžiagų mėginiai ar pavyzdžiai gali tapti neginčijamu įrodymu, jei būtų pažeidžiami teisės aktų reikalavimai.

Departamentas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, ne visada gali nustatyti juridinį ar fizinį asmenį, pažeidžiantį įstatymuose numatytus reikalavimus, pavyzdžiui, ūkio subjektai, vykdantys prekybą elektroninėje erdvėje, neretu atveju nenurodo savo tapatybių arba slepia jas prisidengdami kitais asmenimis, todėl tik atliekant kontrolinius pirkimus galima nustatyti neteisėtos prekybos vykdytojus ir jų atžvilgiu pradėti įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Be to, Departamentas kiekvienais metais vykdo tam tikras prevencines priemones internetinės prekybos priežiūros srityje – atlieka interneto svetainių ir socialinių tinklų paskyrų stebėjimą, o nevykdant kontrolinių pirkimų, nėra galimybės užtikrinti visapusiško šios priemonės efektyvumo. 
 

NTAKD inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: