Nuo š. m. spalio 1 d. viešuosiuose ryšio tinkluose bus nebenaudojami senieji priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų numeriai 01, 101, 011, policijos numeriai 02, 102, 022 ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos numeriai 03, 103, 033.

Visiems pagalbos prašymams, kai reikalinga iš(si)kviesti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, policiją ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvoje liks vienas skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112.

Paskambinus senaisiais numeriais iki 2022 m. kovo 31 d. automatiniu balso įrašu dar bus informuojama, kad pagalbos poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. senieji pagalbos tarnybų numeriai bus visam laikui išjungti.

Taip pat skaitykite: