Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengė klausimyną papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) paslaugas teikiantiems specialistams, kuris suteiks daugiau aiškumo ir apibrėžtumo, padės preliminariai įsivertinti vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Vertimosi PASP sąlygos 2020 m. Lietuvoje buvo reglamentuotos įstatymu. PASP – valstybės licencijuojama veikla, kuri apima sveikatos rekreaciją, natūraliąją ir liaudies mediciną ir yra vykdoma pasitelkiant moksliniais tyrimais grindžiamos medicinos duomenis, biologines, psichologines, socialines priemones ir (ar) empirines žinias.

Licencijuojamos PASP sričių grupės ir pogrupiai:

Sveikatos rekreacijos:

 • kūno priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti;
 • veido priežiūros paslaugos, skirtos gerai psichofizinei būklei užtikrinti.

Natūraliosios ir liaudies medicinos:

 • biologinio poveikio paslaugos;
 • kūno (kontaktinio) poveikio paslaugos;
 • psichosocialinio poveikio paslaugos:

kurias teikiant naudojami gyvūnai;

meno terapijos paslaugos;

 • Rytų medicinos sistemų paslaugos.

PASP paslaugų grupėms ir pogrupiams priskirtos paslaugos:

 • Vandens procedūrų terapija;
 • Aromaterapija;
 • Veido puoselėjimo procedūrų terapija;
 • Fitoterapija;
 • Hirudoterapija;
 • Apiterapija;
 • Endobiogenika;
 • Akupunktūra;
 • Taikomoji kineziologija;
 • Osteopatija;
 • Delfinų terapija;
 • Hipoterapija;
 • Kaniterapija;
 • Ajurveda.

Konkrečių paslaugų sąrašą ir jo sudarymo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-2199 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Įsakymas).

PASP veiklai būtina turėti leidimą-higienos pasą

Juridinis asmuo turi teisę teikti Įsakyme nurodytas paslaugas tik gavęs PASP įstaigos licenciją. Darbuotojai, teikiantys PASP paslaugas, turi turėti galiojančias PASP specialisto licencijas. Šių paslaugų teikimas turi atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ ir gali būti teikiamos tik turint PASP įstaigų veiklai nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

NVSC vykdys PASP paslaugas teikiančių įstaigų visuomenės sveikatos saugos kontrolę

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir gina vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. Periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos. 

Sudarant periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis. Siekiant užtikrinti vienodą valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymą, teisės aktų nuostatų vertinimą, supaprastinti kontrolės procedūrą ir padidinti jos efektyvumą yra parengtas PASP paslaugas teikiančios įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Su aktualiais teisės aktais galite susipažinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/papildomoji-ir-alternatyvioji-sveikatos-prieziura.

Daugiau informacijos dėl PASP specialistų veiklos licencijos išdavimo galite rasti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM interneto svetainėje: https://vaspvt.gov.lt/node/1492.

 

NVSC informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: