Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento sprendimu uždrausta tiekti rinkai šiuos kosmetikos gaminius: gelio ir akrilo hibridą „Agate“  (kilmės šalis Kinija) ir gelinį laką „Prima.lac“, skirtą aparatiniam manikiūrui (kilmės šalis Kinija). 

Periodinės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyta, kad šie  gaminiai neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau tekste – Reglamentas)  nustatytų reikalavimų: neparengta gaminio saugos ataskaita, nėra patvirtinimo, kad laikomasi geros gamybos praktikos, nėra duomenų apie kosmetikos gaminio deklaruojamo efektyvumo įrodymą. Be to, gaminiai neatitiko Lietuvos standarte LST EN ISO 22716:2008 „Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros gamybos praktikos vadovas“ nustatytų ženklinimo reikalavimų – nenurodytas gamybos partijos numeris arba identifikavimo nuoroda.

Atsakingas asmuo įpareigotas nedelsiant iš rinkos pašalinti pavojingus gaminius ir įspėti vartotojus apie su tokiais gaminiais susijusią riziką, jeigu jie jau yra rinkoje, taip pat susigrąžinti šiuos gaminius iš vartotojų, jeigu jie jau yra perduoti vartotojams, bei juos saugiai sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Apie atliktus veiksmus atsakingas asmuo įpareigotas raštu pranešti NVSC.

Primename, kad NVSC atlieka atsakingų asmenų, rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius, vykdomos veiklos patikrinimus, siekdamas įsitikinti, ar ji atitinka Reglamento reikalavimus. Kosmetikos gaminių kontrolę rinkoje (prekybos vietose) atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Išsamesnė informacija apie uždraustus tiekti rinkai kosmetikos gaminius: https://nvsc.lrv.lt/lt/rinkos-ribojimo-priemones

NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: