Įvertinusi iš savivaldybių gautą informaciją apie socialinių pašalpų ir būsto išlaidų kompensacijų skyrimą bei lėšų poreikį, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savivaldybėms piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams užtikrinti papildomai skyrė 30,8 mln. eurų. Išaugus energijos išteklių kainoms ir įsigaliojus įstatymo pakeitimams, suteikiantiems teisę platesniam žmonių ratui gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas, nuo praeitų metų pradžios gavėjų skaičius per mėnesį išaugo daugiau kaip du su puse karto, o išlaidos šiai paramai padidėjo 3,4 karto.

„Išaugęs besikreipiančiųjų skaičius parodė, kad priemonė buvo taikli ir tikslinga, todėl turime užtikrinti, kad savivaldybės nepristigtų pinigų piniginei socialinei paramai ir ji pasiektų visus, kuriems yra reikalinga“, –  sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Išankstiniais savivaldybių pateiktais duomenimis, šių metų I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų tuo pačių laikotarpiu, vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų išaugo 2,6 karto.  2023 m. I ketvirtį  gavėjų buvo 395,7 tūkst., o 2022 m. I ketvirtį – 152,9 tūkst. Išlaidos šiai paramai padidėjo 3,4 karto – 2023 m. I ketvirtį buvo 73 990,7 tūkst. eurų, o 2022 m. I ketvirtį – 21 926,8 tūkst. eurų.

Socialinės pašalpos gavėjų vidutiniškai per mėnesį padaugėjo 42,6 proc. 2023 m. I ketvirtį socialinę pašalpą gavo 98,7 tūkst., o 2022 m. I ketvirtį –  69,2 tūkst. asmenų. Išlaidos šiai paramai teikti padidėjo 30,6 proc. – 2023 m. I ketvirtį jos buvo 29 201,9 tūkst. eurų, o 2022 m. I ketvirtį –  22 357,2 tūkst. eurų.

Tai lėmė išaugusios šilumos kainos bei teisės aktų pakeitimai, suteikiantys teisę gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas platesniam žmonių ratui  – ir gaunantiems vidutinį darbo užmokestį.  Nuo šių metų pradžios padidintos valstybės remiamos pajamos nuo 147 eurų iki 157 eurų, dėl to išaugo socialinės pašalpos, būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų dydžiai.

Atsižvelgus į atskirų savivaldybių prašymus bei įvertinus iš savivaldybių surinktą informaciją apie II ir III šių metų ketvirčiams reikalingas lėšas, 41 savivaldybei papildomai iš valstybės biudžeto skirta 30,8 mln. eurų, kad nepasiturintys gyventojai laiku gautų jiems priklausančią socialinę paramą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir toliau analizuos savivaldybių duomenis apie socialinės paramos gavėjų ir išlaidų šiai paramai pokyčius. Toms savivaldybėms, kurioms lėšų nepakaks, lėšas skirs papildomai.

Piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, tam joms kasmet skiriama apie 223,3 mln. eurų.

 SADM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: