Dar praėjusių metų pavasarį Jonavos rajono savivaldybė paskelbė, kad yra  parengti  Kalnų  dviračių  trasų  Joninių slėnyje statybos projekto projektiniai pasiūlymai, visuomenė buvo kviečiama dalyvauti juos svarstant. Skelbta, kad Kalnų dviračių kompleksą sudarys kelios trasos: šeimų (apie 900 m ilgio, 2,0 – 3,0 m pločio), laivo nusileidimo (apie 700 m ilgio, ~2,0 m pločio) bei pažengusiųjų (apie 350 m ilgio; 1,0–2,0 m pločio, suformuota su natūralios dangos  atkarpomis,  medinėmis  figūromis,  pylimais  ir  tramplinais).

 Šiandien jau aišku, kad planai artėja prie realių darbų - Centriniame viešųjų pirkimų portale paskelbtas konkursas jiems atlikti. 

Kaip matyti iš viešai skelbiamų konkurso duomenų, jo laimėtojai turės atlikti ne tik statybos, bet ir paruošiamuosius darbus. Tarp pastarųjų - ir medžių kirtimas bei krūmų rovimas. Numatoma, kad teks iškirsti apie 16 medžių (13-35 cm skersmens), išrauti apie 16 krūmų,  pašalinti menkaverčius želdinius (iki 12 cm skersmens medžius),  apie 140,0 kvadratinių metrų krūmynų.

Numatoma darbų trukmė - 6 mėnesiai. 

Maksimali pirkimui skirta lėšų suma, kurios negali viršyti tiekėjų pasiūlymai – 238 000,00 Eur be PVM.

Pasiūlymai laukiami iki kovo 1 dienos.

Darbai finansuojami savivaldybės biudžeto ir ES lėšomis: Europos Regioninės Plėtros fondas (ERPF), Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programa, projektas „Aktyvus turizmas-darniam gamtos paveldo naudojimui Lietuvos-Lenkijos pasienyje“ Nr. LT-PL-5R-390.

Visą informaciją apie konkursą galite rasti čia. 

Taip pat skaitykite: