Šiandien, balandžio 6-ąją vyksta paskutinysis šios kadencijos, trisdešimt penktasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Darbotvarkė: 

- Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Majausko atleidimo iš pareigų

- Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Linetos Jakimavičienės atleidimo iš pareigų

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo

- Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2023 metams

- Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2023 metams 

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Visuomenės sveikatos projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo

- Dėl Jonavos baseino 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Sportininkų priėmimo į Jonavos sporto centrą ir šalinimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Mokesčio už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Jonavos sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 1TS-8 „Dėl Jonavos sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo 2023 m. patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

- Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS – 129 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 – 2022 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo ir dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2023 – 2025 m. investicijų plano suderinimo

- Dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo

- Dėl Jonavos nakvynės namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono  neįgaliųjų veiklos centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl socialinės globos kainų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo

- Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės, išlaidų finansinių ir eksploatacinių normatyvų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo

- Dėl Jonavos globos namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

- Dėl Jonavos globos namų nuostatų patvirtinimo

- Dėl socialinės globos paslaugų kainų Jonavos globos namuose patvirtinimo

- Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės išlaidų finansinių normatyvų bei papildomai apmokamų paslaugų įkainių Jonavos globos namuose patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programos patvirtinimo

- Dėl maksimalių socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžių nustatymo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų prevencinių, bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1TS-134 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

- Dėl pavedimo Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai Jonavos rajono savivaldybėje

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1TS-60 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

- Dėl Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro pertvarkymo į progimnaziją

- Dėl Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos pertvarkymo į progimnaziją

- Dėl Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro pertvarkymo į progimnaziją

- Dėl Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro pertvarkymo į progimnaziją

- Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos r. Užusalių mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. 1TS-79 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų patalpų, skirtų maisto ruošimui, nuomos, eksploatavimo ir patiekalų gamybos išlaidų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

- Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Bulotų gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

- Dėl Kelių (gatvių) įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl pritarimo projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje

- Dėl pritarimo projekto įgyvendinimo plano teikimui pagal kvietimą „7.1 Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės narystės vidurio Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupėje

- Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-0112 „Dėl narystės asociacijoje Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė ir atstovų delegavimo į valdymo organus“ pripažinimo netekusiu galios 

-  Dėl savivaldybės turto (pinigų) investavimo

- Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

- Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn

 - Dėl savivaldybės būstų pardavimo

- Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo iš buhalterinės apskaitos

- Dėl turto perdavimo Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrui

- Dėl Jonavos rajono  socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Tiesioginė posėdžio transliacija ČIA.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: