Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla skelbia 182,29 kv. m bendro ploto (iš jų 129,52 kv. m pirmame aukšte ir 52,77 kv. m rūsyje) negyvenamųjų patalpų, esančių P. Vaičiūno g. 32, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r., nuomos konkursą. Pradinis nuompinigių dydis 80,00 Eur per mėnesį.

Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis.

Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas.

Nuomos terminas – 1 (vieneri) metai nuo 2021 m. liepos 1 d. su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Patalpas galima apžiūrėti susisiekus su Antanu Budrevičiumi, tel. (8 616) 35258, el. p. panoteriai.ukis@lietavosmokykla.lt.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Ina Skurdelienė, tel. (8 610) 06007, el. p. lietavosdirektore@gmail.com. Atvykstant fiziškai perduoti konkurso dalyvio voko prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su už dalyvių registravimą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Konkurso dalyviai Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai, esančiai Fabriko g. 10, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 10 d. 12.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Išsamios nuomos konkurso sąlygos

Taip pat skaitykite: