Jeigu Aplinkos ministerijos siūlymu bus sugriežtinti atliekų deginimo metu susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako tvarkymo ir panaudojimo aplinkosauginiai reikalavimai, juos bus galima saugiai panaudoti keliams tiesti ir rekonstruoti, pastatų pamatams, sąvartynams įrengti, statybos produktams gaminti.

Patikslinti reikalavimai padėtų išvengti galimos oro ir grunto taršos kietosiomis dalelėmis, apsaugoti, kad pelenuose ir šlake susidariusios cheminės medžiagos nepatektų į požeminius bei paviršinius vandenis ir įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus – kuo mažiau neapdorotų pelenų ir šlako atliekų šalinti sąvartynuose.

Siekdama paskatinti pelenų ir šlako atliekų panaudojimą, Aplinkos ministerija siūlo nustatyti, kad apdorotus pelenus ir šlaką galima panaudoti statinių statybai ir kaip atliekas, ir kaip chemines medžiagas, jeigu jie atitiks taršos normų reikalavimus, bus įvykdyta prievolė turėti jų eksploatacinių savybių deklaraciją.

Jei statinių statyboje bus panaudojamos apdorotų pelenų ir šlako atliekos, įmonė privalės turėti  taršos ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba apdorotų pelenų ir šlako atliekų panaudojimo statinių statyboje planą.

Aplinkos ministerijos siūlomi patikslinti  Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų tvarkymo ir panaudojimo reikalavimai buvo pateikti visuomenei svarstyti. Gavus nemažai atsiliepimų, projektas yra atnaujintas  ir teikiamas pakartotinai derinti. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki liepos 22 d.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: